« Jan 16:22 Ewangelia Jana 16:23 Jan 16:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prawdziwie prawdziwie mówię wam, iż oczkolwiekbyście prosili ojca w imię moje, da wam.
2.WUJEK.1923A dnia onego nie będziecie mnie niocz pytać. Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam: Jeźli o co prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam.
3.RAKOW.NTA onego dnia nie będziecie mię pytać ni ocz. Amen amen mówię wam: Iż oczkolwiekbyście prosili Ojca w imię moje, da wam.
4.GDAŃSKA.1881A dnia onego nie będziecie mnie o nic pytać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu mojem, da wam.
5.GDAŃSKA.2017A tego dnia nie będziecie mnie o nic pytać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek poprosicie Ojca w moje imię, da wam.
6.SZCZEPAŃSKIA w owym dniu o nic Mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek poprosicie Ojca w Imię moje, da wam.
7.GRZYM1936Owego dnia już o nic mię pytać nie będziecie. Zapewniam was, że o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam.
8.DĄBR.WUL.1973I dnia onego o nic mię odtąd pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli o co prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam.
9.DĄBR.GR.1961I wówczas o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli o co prosić będziecie Ojca, da wam w imię moje.
10.TYSIĄCL.WYD5W owym zaś dniu o nic nie będziecie Mnie pytać. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje.
11.BRYTYJKAA w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam.
12.POZNAŃSKAW owym dniu o nic Mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek poprosicie Ojca w imię moje, da wam.
13.WARSZ.PRASKAW tym dniu o nic już nie będziecie Mnie pytać. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, o cokolwiek poprosicie Ojca w imię moje, da wam.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W owym dniu nawet nie będziecie mnie o nic pytać. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, że jeślibyście w moje Imię poprosili o coś Ojca da wam.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym dniu o nic też nie będziecie Mnie pytać. Ręczę i zapewniam, o cokolwiek poprosicie Ojca w moim imieniu, da wam.
16.TOR.NOWE.PRZ.A w tym dniu, o nic nie będziecie mnie pytać. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca w moim imieniu, da wam.