« Jan 17:4 Ewangelia Jana 17:5 Jan 17:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ninie rozsław mię ty ojcze u ciebie samego, sławą którą miałem, przód niż świat był u ciebie.
2.WUJEK.1923A teraz wsław mię ty, Ojcze! sam u siebie chwałą, którąm miał u ciebie, pierwéj niźli świat był.
3.RAKOW.NTA teraz uwielb mię ty Ojcze! u siebie samego, oną chwałą, którąm miał, pierwej niż świat był, u ciebie.
4.GDAŃSKA.1881A teraz uwielbij mię ty, Ojcze! u siebie samego tą chwałą, którąm miał u ciebie, pierwej, niżeli świat był.
5.GDAŃSKA.2017A teraz ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim powstał świat.
6.SZCZEPAŃSKITy zaś, Ojcze, uwielb Mnie teraz u Siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał.
7.MARIAWICIa teraz wsław Mię Ty, Ojcze, u Samego Siebie tą jasnością, którą miałem u Ciebie pierwej, niżli świat się stał.
8.GRZYM1936a teraz, Ojcze, wsław mnie ty u siebie tą chwałą, jaką miałem u ciebie, zanim świat się stał.
9.DĄBR.WUL.1973a teraz wsław mnie ty, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie pierwej, nim powstał świat.
10.DĄBR.GR.1961a teraz wsław mnie ty, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie przedtem, nim powstał świat.
11.TYSIĄCL.WYD5A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał.
12.BRYTYJKAA teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał.
13.POZNAŃSKAA teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie swą wielką chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał.
14.WARSZ.PRASKATeraz zaś Ty, Ojcze, zechciej Mnie otoczyć u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie, nim jeszcze świat począł istnieć.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A teraz Ty otocz mnie chwałą, Ojcze, chwałą u samego siebie, którą miałem u Ciebie przed zaistnieniem świata.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA teraz Ty, Ojcze, uwielbij Mnie u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim zaistniał świat.
17.TOR.PRZ.„A teraz Ty, Ojcze otocz mnie chwałą u siebie, tą chwałą, którą miałem u Ciebie zanim zaistniał świat.”