« Jan 17:26 Ewangelia Jana 18:1 Jan 18:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574To rzekszy Jesus wyszedł z uczniami swemi za potok Kedron, gdzie był ogród, do którego wszedł sam i uczniowie jego.
2.WUJEK.1923To wyrzekłszy Jezus, wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron, kędy był ogród: do którego on wszedł i uczniowie jego.
3.RAKOW.NTTo rzekszy Jezus, wyszedł z uczniami swymi za potok Kedron, gdzie był ogród, do którego wszedł on i uczniowie jego.
4.GDAŃSKA.1881To powiedziawszy Jezus wyszedł z uczniami swoimi przez potok Cedron, gdzie był ogród, do którego on wszedł i uczniowie jego.
5.GDAŃSKA.2017To powiedziawszy, Jezus wyszedł ze swoimi uczniami za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie.
6.SZCZEPAŃSKIPo tych słowach wyszedł Jezus wraz z uczniami swoimi na drugi brzeg łożyska Cedronu, gdzie był ogród, do którego wszedł sam i uczniowie Jego.
7.MARIAWICITo powiedziawszy, Jezus wyszedł z uczniami Swoimi za potok Cedron, tam gdzie był ogród, do którego wszedł On i uczniowie Jego.
8.GRZYM1936I gdy Jezus skończył to mówić, wyszedł wraz z uczniami swoimi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł ze swoimi.
9.DĄBR.WUL.1973To powiedziawszy wyszedł Jezus z uczniami swymi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł sam i uczniowie jego.
10.DĄBR.GR.1961To powiedziawszy wyszedł Jezus z uczniami swymi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł on sam i uczniowie jego.
11.TYSIĄCL.WYD5To powiedziawszy, Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie.
12.BRYTYJKATo powiedziawszy, wyszedł Jezus z uczniami swoimi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł z uczniami swoimi.
13.POZNAŃSKAPo tych słowach Jezus wyszedł z uczniami na drugi brzeg potoku Cedron, gdzie był ogród. I wszedł do niego z uczniami.
14.WARSZ.PRASKAPowiedziawszy to Jezus wyszedł ze swymi uczniami za potok Cedron. Znajdował się tam ogród, do którego wszedł z uczniami.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To powiedziawszy Jezus oddalił się ze swoimi uczniami poza wezbrany potok Cedronu, gdzie był ogród, do którego przybył on oraz jego uczniowie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo tych słowach Jezus wraz ze swoimi uczniami udał się na drugą stronę potoku Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie.
17.TOR.PRZ.Gdy Jezus to powiedział, przeszedł z uczniami swoimi na drugą stronę potoku Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie.