« Jan 2:10 Ewangelia Jana 2:11 Jan 2:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ten początek znamion uczynił Jezus w Kanie Galileyskiej, i objawił sławę swą, i uwierzyli weń uczniowie jego.
2.WUJEK.1923Ten początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiéj i okazał chwałę swą, i uwierzyli weń uczniowie jego.
3.RAKOW.NTTen uczynił początek znamion Jezus w Kanie Galilejskiej, i objawił chwałę swą; i uwierzyli weń uczniowie jego.
4.GDAŃSKA.1881Tenci początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej, a objawił chwałę swoję; i uwierzyli weń uczniowie jego.
5.GDAŃSKA.2017Taki początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił swoją chwałę, i uwierzyli w niego jego uczniowie.
6.SZCZEPAŃSKITaki to początek cudów uczynił Jezus w Kanie galilejskiej, i objawił chwałę swoją, - i uwierzyli weń uczniowie Jego.
7.MARIAWICITen początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i okazał chwałę Swoją: i uwierzyli w Niego uczniowie Jego.
8.GRZYM1936I w ten sposób w Kanie Galilejskiej dał Jezus początek cudom swoim i objawił chwałę swoją; i wierzyli weń uczniowie jego.
9.DĄBR.WUL.1973Taki to początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i okazał chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie jego.
10.DĄBR.GR.1961Taki to początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej, i okazał chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie jego.
11.TYSIĄCL.WYD5Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
12.BRYTYJKATakiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej; i objawił chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie jego.
13.POZNAŃSKATen pierwszy znak uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił swoją chwałę. I uwierzyli weń uczniowie Jego.
14.WARSZ.PRASKATak oto w Kanie Galilejskiej zaczął Jezus czynić cuda. Objawił wtedy swoją chwałę i uwierzyli weń Jego uczniowie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilei oraz objawił swoją chwałę, więc uwierzyli w niego jego uczniowie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW taki właśnie sposób, w Kanie Galilejskiej, Jezus dał początek znakom, ukazał swą chwałę i sprawił, że uczniowie uwierzyli w Niego.
17.TOR.PRZ.Taki to pierwszy z cudownych znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i tam ukazał swoją chwałę; a Jego uczniowie uwierzyli w Niego.