« Jan 5:24 Ewangelia Jana 5:25 Jan 5:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prawdziwie, prawdziwie mówię wam, że idzie godzina i ninie jest, gdy martwi usłyszą głos syna Bożego, a którzy usłyszą, żyć będą.
2.WUJEK.1923Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam: Żeć idzie godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a którzy usłyszą, ożyją.
3.RAKOW.NTAmen amen mówię wam: Iż przychodzi godzina, i teraz jest, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego, i którzy usłuchają, żyć będą.
4.GDAŃSKA.1881Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Że idzie godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a którzy usłyszą, żyć będą.
5.GDAŃSKA.2017Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, będą żyć.
6.SZCZEPAŃSKIZaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nadchodzi godzina - owszem już nadeszła - kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, co posłyszą, żyć będą.
7.MARIAWICIZaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że przychodzi godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego; a którzy usłyszą, ożyją.
8.GRZYM1936Powiadam wam, że nadchodzi godzina, i owszem, już przyszła, kiedy umarli usłyszą głos syna Bożego, a którzy go usłyszą, ożyją.
9.DĄBR.WUL.1973Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że zbliża się godzina, a nawet już nadeszła, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a którzy usłyszą, żyć będą.
10.DĄBR.GR.1961Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że zbliża się godzina, a nawet już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a którzy usłyszą, żyć będą.
11.TYSIĄCL.WYD5Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą.
12.BRYTYJKAZaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą.
13.POZNAŃSKAZaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zbliża się godzina - a nawet już nadeszła - w której umarli usłyszą głos Syna Bożego. Ci zaś którzy usłyszeli, żyć będą.
14.WARSZ.PRASKAZaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Oto zbliża się – nawet już nadeszła – godzina, w której umarli usłyszą głos Syna Bożego. Wszyscy, którzy usłuchają tego głosu, będą mieli życie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, że przychodzi godzina i jest teraz, gdy umarli usłyszą głos Syna Boga, a ci, co usłyszeli ożyją.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITRęczę i zapewniam: Zbliża się godzina, a właściwie nadeszła, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, ożyją.
17.TOR.PRZ.2023Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Przyjdzie godzina, i teraz już jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, będą żyć.
18.ODN.B.BRZ.2023Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Przyjdzie godzina, i teraz już jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, będą żyć.