« Jan 5:34 Ewangelia Jana 5:35 Jan 5:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574On był świecą gorającą i świecącą. Wy lepak chcieliście się radować na chwilę w świetle jego. Lecz ja mam świadectwo więtsze niż Johanowe.
2.WUJEK.1923Onci był świecą gorejącą i świecącą, a wyście się chcieli do czasu poradować w światłości jego.
3.RAKOW.NTOn był świecą gorającą, i świecącą; a wyście się chcieli radować na godzinę w światłości jego.
4.GDAŃSKA.1881Onci był świecą gorejącą i świecącą, a wyście się chcieli do czasu poradować w światłości jego.
5.GDAŃSKA.2017On był płonącą i świecącą lampą, a wy chcieliście do czasu radować się w jego światłości.
6.SZCZEPAŃSKIOn to był świecą gorejącą i świecącą, ale wy tylko do czasu chcieliście się cieszyć jej światłem.
7.MARIAWICIOn był świecą gorejącą i świecącą, a wy na godzinę chcieliście się poradować w światłości jego.
8.GRZYM1936Był on niby pochodnia jasna a płomienna, ale nie chcieliście długo cieszyć się światłością jego.
9.DĄBR.WUL.1973On był pochodnią gorejącą i świecącą, a tylko do czasu chcieliście radować się jej światłem.
10.DĄBR.GR.1961On był pochodnią gorejącą i świecącą, a wy szliście ochoczo ku radości, jaką wam do pewnego czasu dawało jej światło.
11.TYSIĄCL.WYD5On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem.
12.BRYTYJKAOn był światłem gorejącym i świecącym, a wyście chętnie do czasu radowali się jego światłem.
13.POZNAŃSKAJan był pochodnią, która płonie i jasno świeci, a wyście zechcieli zbawiać się jej światłem przez chwilę!
14.WARSZ.PRASKAJan był pochodnią, która płonęła i dawała światło, ale wy tylko przez krótki czas radowaliście się światłem tej pochodni.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.On był lampką zapaloną i pokazaną, zaś wy chcieliście się do czasu cieszyć w jego świetle.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJan był lampą, która płonie i świeci, wy zaś przez pewien czas chętnie korzystaliście z jego światła.
17.TOR.PRZ.„On to był lampą, która płonie i świeci, a wy chcieliście do pewnego czasu radować się w jego świetle.”