« Jan 5:39 Ewangelia Jana 5:40 Jan 5:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A niechcecie przyść ku mnie, abyście żywot mieli.
2.WUJEK.1923A do mnie przyjść nie chcecie, abyście żywot mieli.
3.RAKOW.NTA niechcecie przyść do mnie, abyście żywot mieli.
4.GDAŃSKA.1881A wżdy do mnie przyjść nie chcecie, abyście żywot mieli.
5.GDAŃSKA.2017A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie.
6.SZCZEPAŃSKIale do Mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot.
7.MARIAWICIAle wy nie chcecie przyjść do Mnie, abyście żywot mieli.
8.GRZYM1936A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby posiąść życie.
9.DĄBR.WUL.1973A jednak przyjść do mnie nie chcecie, abyście żywot wieczny otrzymali.
10.DĄBR.GR.1961A jednak przyjść do mnie nie chcecie, abyście żywot wieczny mieli.
11.TYSIĄCL.WYD5A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie.
12.BRYTYJKAAle mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot.
13.POZNAŃSKAI nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie.
14.WARSZ.PRASKAA mimo to nie chcecie przyjść do Mnie, żeby mieć życie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz nie chcecie do mnie przyjść, abyście mieli życie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA jednak nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie.
17.TOR.PRZ.„I nie chcecie przyjść do mnie, abyście mieli życie.”