« Jan 8:16 Ewangelia Jana 8:17 Jan 8:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:6) Ano i wzakonie waszem napisano: iż dwu człowieku świadectwo prawdziwe jest.
2.WUJEK.1923A w zakonie waszym jest napisano, iż dwojga ludzi świadectwo prawdziwe jest.
3.RAKOW.NTA w zakonie też waszym jest napisano: Iż dwojga ludzi świadectwo prawdziwe jest;
4.GDAŃSKA.1881W zakonie waszym napisane jest: Iż dwojga ludzi świadectwo prawdziwe jest.
5.GDAŃSKA.2017A w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe.
6.SZCZEPAŃSKIA przecież w zakonie waszym napisano, że świadectwo dwóch ludzi wiarogodne jest.
7.MARIAWICIA w Zakonie waszym napisane jest, że dwojga ludzi świadectwo jest prawdziwe.
8.GRZYM1936Przecież i w Zakonie waszym jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne.
9.DĄBR.WUL.1973A i w Prawie waszym jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi wiarogodne jest.
10.DĄBR.GR.1961A i w prawie waszym jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne.
11.TYSIĄCL.WYD5Także w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe.
12.BRYTYJKAA przecież w zakonie waszym jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne.
13.POZNAŃSKAA i w Prawie waszym napisano, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe.
14.WARSZ.PRASKAPrzecież i wasze Prawo mówi, że świadectwo dwu osób jest prawdziwe.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWasze Prawo stanowi, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne.
17.TOR.PRZ.A w Prawie waszym jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe.