« Jan 8:17 Ewangelia Jana 8:18 Jan 8:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:7) Ja jestem świadczący o sobie samem, i świadczy o mnie który mię posłał ociec.
2.WUJEK.1923Jam jest, który sam o sobie daję świadectwo, i wydaje świadectwo o mnie Ojciec, który mię posłał.
3.RAKOW.NTJa jestem, który świadczę o sobie samym, i świadczy o mnie on, który mię posłał, Ociec.
4.GDAŃSKA.1881Jam jest, który sam o sobie świadczę; świadczy o mnie i ten, który mię posłał, Ojciec.
5.GDAŃSKA.2017Ja jestem tym, który świadczy sam o sobie i świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał.
6.SZCZEPAŃSKIJam jest, który świadectwo daję o Sobie, i świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał.
7.MARIAWICIJa jestem, Który Sam o Sobie daję świadectwo, i daje też o Mnie świadectwo Ten, Który Mię posłał, Ojciec.
8.GRZYM1936Otóż ja sam wydaję o sobie świadectwo i świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał.
9.DĄBR.WUL.1973Ja daję sam o sobie świadectwo i daje świadectwo o mnie Ojciec, który mnie posłał.
10.DĄBR.GR.1961Ja sam o sobie daję świadectwo i daje świadectwo o mnie ten, który mnie posłał, Ojciec.
11.TYSIĄCL.WYD5Oto Ja daję świadectwo o sobie samym oraz zaświadcza o Mnie Ojciec, który Mnie posłał.
12.BRYTYJKAJa świadczę o sobie, a także Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie.
13.POZNAŃSKAJa świadczę o sobie, i Ojciec, który Mnie posłał, też świadczy o Mnie.
14.WARSZ.PRASKAOtóż Ja sam wydaję [wprawdzie] świadectwo o sobie, lecz świadczy o Mnie także Ojciec mój, który Mnie posłał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja świadczę o samym sobie oraz świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa sam świadczę o sobie i świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał.
17.TOR.PRZ.Ja jestem tym, który sam świadczy o sobie i świadczy o mnie Ten, który mnie posłał, Ojciec.