« Jan 8:27 Ewangelia Jana 8:28 Jan 8:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:18) Rzekł im przeto Jesus: Gdy wywyższycie syna człowieczego, tedy poznacie że ja jestem, a od siebie samego nie czynię nic. Ale jako nauczył mię ociec mój, to mówię.
2.WUJEK.1923Rzekł im tedy Jezus: Gdy podniesiecie Syna człowieczego, tedy poznacie, żem Ja jest, a sam z siebie nic nie czynię; ale jako mię nauczył Ojciec, to mówię.
3.RAKOW.NTRzekł tedy im Jezus: Gdy wywyższycie Syna człowieczego, tedy poznacie, żem ja jest, i od samego siebie nie uczynię nic, ale jako nauczył mię Ociec mój, to mówię.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż im rzekł Jezus: Gdy wywyższycie Syna człowieczego, tedy poznacie, żem ja jest, a sam od siebie nic nie uczynię, ale jako mię nauczył Ojciec mój, tak mówię.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego Jezus powiedział do nich: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem, a nie czynię nic sam od siebie, ale mówię to, czego mnie nauczył mój Ojciec.
6.SZCZEPAŃSKIJezus przeto powiedział {im}: Gdy wywyższycie Syna człowieczego, wtedy poznacie, żem Ja jest, i że niczego nie czynię sam z Siebie; ale iż to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył.
7.MARIAWICIRzekł im tedy Jezus: Gdy podwyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że to Ja jestem, i od Siebie samego nic nie czynię, ale jako Mię nauczył Ojciec, to mówię;
8.GRZYM1936Jezus zaś tak im rzecze: Gdy podwyższycie Syna człowieczego, wtedy poznacie, że to ja jestem, i że nic nie czynię od siebie, ale mówię to, czego mię Ojciec nauczył.
9.DĄBR.WUL.1973Rzekł im tedy Jezus: Gdy podwyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, żem ja jest i że sam z siebie nic nie czynię, ale to mówię, czego mnie nauczył Ojciec.
10.DĄBR.GR.1961Rzekł tedy Jezus: Gdy podwyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, żem ja jest i że sam z siebie nic nie czynię, ale mówię wszystko według tego, jak nauczył mnie Ojciec.
11.TYSIĄCL.WYD5Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył.
12.BRYTYJKAWtedy rzekł Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył.
13.POZNAŃSKAJezus więc powiedział: - Gdy podwyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że nic od siebie nie czynię, ale mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył.
14.WARSZ.PRASKAPowiedział tedy do nich Jezus: Kiedy już wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że to Ja jestem; że Ja nic nie czynię sam z siebie i że mówię to, czego Mnie nauczył Ojciec.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Jezus im powiedział: Gdy wywyższycie Syna Człowieka, wtedy poznacie, że to Ja jestem i nie robię nic od samego siebie, ale tak mówię, jak mnie nauczył Ojciec.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Jezus powiedział im: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że to Ja jestem i że nic sam z siebie nie czynię, lecz mówię tak, jak Mnie nauczył Ojciec.
17.TOR.PRZ.Jezus wtedy powiedział im: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem, a nic sam z siebie nie czynię, ale jak nauczył mnie mój Ojciec, tak mówię.