« Jan 8:49 Ewangelia Jana 8:50 Jan 8:51 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:40) Ja lepak nie szukam sławy mojej, jest kto szuka i sądzi.
2.WUJEK.1923A Jać nie szukam chwały swej: jest, który szuka i sądzi.
3.RAKOW.NTA ja nie szukam chwały mojej; jest ten który szuka i sądzi.
4.GDAŃSKA.1881Jać nie szukam chwały mojej; jest ten, który szuka i sądzi.
5.GDAŃSKA.2017Ja nie szukam swojej chwały. Jest ktoś, kto szuka i sądzi.
6.SZCZEPAŃSKIJa jednak nie szukam chwały własnej; jest ktoś, co jej szuka, i sądzi.
7.MARIAWICIJać wprawdzie nie szukam chwały Swojej, ale jest Ten, Który szuka i sądzi.
8.GRZYM1936Ja nie szukam własnej chwały; jest, który się o nią troszczy i sąd sprawuje.
9.DĄBR.WUL.1973Ja nie szukam własnej chwały, ale jest ktoś, który szuka i sądzi.
10.DĄBR.GR.1961Ja nie szukam własnej chwały, ale jest ktoś, który szuka i sądzi.
11.TYSIĄCL.WYD5Ja nie szukam własnej chwały. Jest Ktoś, kto jej szuka i osądza.
12.BRYTYJKAJa zaś nie szukam własnej chwały. Jest taki, kto jej szuka i sądzi.
13.POZNAŃSKAJa nie szukam swojej chwały. Jest ktoś, kto szuka i sądzi.
14.WARSZ.PRASKAJa nie szukam własnej chwały, jest jednak ktoś, kto szuka jej [dla Mnie] i o niej wyrokuje.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja nie szukam swojej chwały; ale jest ten, co jej szuka i oskarża.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa natomiast nie szukam własnej chwały. Jest Ten, który jej szuka - i sądzi.
17.TOR.PRZ.A ja nie szukam swojej chwały; jest ten, który jej szuka i sądzi.