« Jan 8:50 Ewangelia Jana 8:51 Jan 8:52 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:41) Prawdziwie prawdziwie mówię wam, jeśli kto mowę moję zachowa, śmierci nie ogląda na wieki.
2.WUJEK.1923Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Jeźli kto zachowa mowę moje, śmierci nie ogląda na wieki.
3.RAKOW.NTAmen amen mówię wam: Jeśliby kto onę mowę moję zachowywał, śmierci nie ogląda na wieki.
4.GDAŃSKA.1881Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeźli kto słowa moje zachowywać będzie, śmierci nie ogląda na wieki.
5.GDAŃSKA.2017Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli ktoś będzie zachowywał moje słowa, nigdy nie ujrzy śmierci.
6.SZCZEPAŃSKIZaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli kto zachowywać będzie naukę moją, <napewno> nie ujrzy śmierci na wieki.
7.MARIAWICIZaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli kto będzie zachowywał mowy Moje, nie ujrzy śmierci na wieki.
8.GRZYM1936A powiadam wam: kto chować będzie naukę moją, nie zazna śmierci na wieki.
9.DĄBR.WUL.1973Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa naukę moją, nie zazna śmierci na wieki.
10.DĄBR.GR.1961Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa naukę moją, nie zazna śmierci na wieki.
11.TYSIĄCL.WYD5Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki.
12.BRYTYJKAZaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki.
13.POZNAŃSKAZaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nigdy nie umrze.
14.WARSZ.PRASKAZaprawdę, zaprawdę mówię wam: Kto będzie zachowywał moją naukę, nigdy nie umrze.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moje słowo, nie zobaczy śmierci na wieczność.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITRęczę i zapewniam, jeśli ktoś zachowa moje Słowo, na wieki nie ujrzy śmierci.
17.TOR.PRZ.Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Jeśli ktoś zachowa moje Słowo, nie będzie oglądać śmierci na wieki.