« Jan 8:58 Ewangelia Jana 8:59 Jan 9:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:49) Brali przeto kamienie, aby rzucali nań. A Jesus skrył się i wyszedł z świątnice.
2.WUJEK.1923Porwali tedy kamienie, aby nań ciskali; lecz Jezus zataił się i wyszedł z kościoła.
3.RAKOW.NTPorwali tedy kamienie, aby rzucili nań; a Jezus schronił się, i wyszedł z Kościoła, przeszedszy przez pojśrzodek ich; i przeszedł tak.
4.GDAŃSKA.1881Porwali tedy kamienie, aby nań ciskali; lecz Jezus schronił się, i wyszedł z kościoła, przechodząc przez pośrodek ich, i tak uszedł.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy porwali kamienie, aby w niego rzucać. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni, przechodząc między nimi, i tak odszedł.
6.SZCZEPAŃSKIPorwali tedy kamienie, by rzucić na Niego; Jezus jednak ukrył się, i wyszedł z świątyni.
7.MARIAWICIPorwali tedy kamienie, aby na Niego ciskali; ale Jezus zataił się i wyszedł z Kościoła, przechodząc przez pośrodek nich, i tak uszedł.
8.GRZYM1936A oni porwali kamienie, chcąc ukamienować go; lecz Jezus się ukrył i wyszedł z kościoła.
9.DĄBR.WUL.1973Porwali tedy kamienie, by rzucać na niego, a Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni.
10.DĄBR.GR.1961Chwycili tedy kamienie, by rzucać w niego, ale Jezus się ukrył i wyszedł ze świątyni.
11.TYSIĄCL.WYD5Porwali więc kamienie, aby rzucić w Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.
12.BRYTYJKAWtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni.
13.POZNAŃSKAPorwali więc kamienie, aby rzucić na Niego, ale Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni.
14.WARSZ.PRASKANa to oni porwali za kamienie, aby rzucić w Niego, lecz Jezus znikł im sprzed oczu i wyszedł ze świątyni.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem unieśli kamienie, aby na niego rzucić; ale Jezus się ukrył oraz przechodząc przez ich środek, wyszedł ze Świątyni; nawet w ten sposób ich minął.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy chwycili za kamienie, aby rzucić w Niego, Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.
17.TOR.PRZ.Wtedy podnieśli kamienie, aby rzucić w Niego; lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni, przechodząc między nimi. I tak odszedł.