« Jan 8:5 Ewangelia Jana 8:6 Jan 8:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A to mówili, kusząc go, aby go oskarżyć mogli. A Jezus schyliwszy się nadół, pisał palcem na ziemi.
2.RAKOW.NTA to mówili kusząc go, aby mieli skargę przeciw niemu. A Jezus ku dołu schyliwszy się, palcem pisał na ziemi.
3.GDAŃSKA.1881A to mówili kusząc go, aby go mogli oskarżyć. A Jezus schyliwszy się na dół, pisał palcem na ziemi.
4.GDAŃSKA.2017A mówili to, wystawiając go na próbę, aby mogli go oskarżyć. Jezus zaś, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi.
5.SZCZEPAŃSKITo zaś mówili, kusząc Go, aby Go módz oskarżyć.
6.MARIAWICIA mówili to kusząc Go, aby Go mogli oskarżyć. A Jezus schyliwszy się ku ziemi, pisał palcem na ziemi.
7.GRZYM1936A to mówili, aby go podchwycić na słowie i oskarżyć. Ale Jezus schylił się i pisał palcem na ziemi.
8.DĄBR.WUL.1973A mówili to kusząc go, aby mogli go oskarżyć. A Jezus schyliwszy się na dół pisał palcem na ziemi.
9.DĄBR.GR.1961A mówili to podstępnie, aby go móc oskarżyć. A Jezus pochyliwszy się pisał palcem na ziemi.
10.TYSIĄCL.WYD5Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi.
11.BRYTYJKAA to, mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi.
12.POZNAŃSKAMówili to podstępnie, aby mieli Go o co oskarżyć. A Jezus pochyliwszy się pisał coś palcem na ziemi.
13.WARSZ.PRASKAMówiąc to przygotowali nań zasadzkę, żeby mieć następnie o co Go oskarżyć. Tymczasem Jezus pochyliwszy się pisał coś palcem na ziemi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale mówili to, wystawiając go na próbę, aby go mieli za co oskarżyć. Zaś Jezus schylił się ku dołowi i zapisywał palcem na ziemi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPytali o to, by Go wystawić na próbę, bo szukali podstawy do oskarżenia Go. Jezus zaś schylił się i zaczął pisać palcem po ziemi.
16.TOR.PRZ.A to mówili, aby wystawić Go na próbę, aby mogli Go oskarżyć. A Jezus, schylił się i pisał palcem po ziemi, nie zwracając na nich uwagi.