« Jan 8:8 Ewangelia Jana 8:9 Jan 8:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A usłyszawszy, jeden za drugim wychodzili, począwszy od starszych: i został sam Jezus, a niewiasta w pośrodku stojąca.
2.RAKOW.NTA oni usłyszawszy, i od sumnienia przekonani będąc, wychodzili jeden za drugim, począwszy od starszych aż do ostatecznych; i zostawion jest sam tylko Jezus, a niewiasta w pośrzodku stojąca.
3.GDAŃSKA.1881A gdy oni usłyszeli, będąc od sumienia przekonani, jeden za drugim wychodzili, począwszy od starszych aż do ostatecznych, iż tylko sam Jezus został, a ona niewiasta w pośrodku stojąca.
4.GDAŃSKA.2017A gdy oni to usłyszeli, będąc przekonani przez sumienie, odchodzili jeden po drugim, począwszy od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko sam Jezus i ta kobieta stojąca pośrodku.
5.SZCZEPAŃSKIA ci, co usłyszeli, jeden po drugim zaczęli wychodzić, począwszy od najstarszych <aż do ostatnich>, i został sam {Jezus} i <owa> niewiasta, stojąca w pośrodku.
6.MARIAWICIA oni usłyszawszy to i będąc od sumienia przekonani, wychodzili jeden za drugim, począwszy od starszych aż do ostatecznych. I został sam Jezus i niewiasta w pośrodku stojąca.
7.GRZYM1936A oni, gdy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli wychodzić, poczynając od starszych; został tylko Jezus sam i niewiasta na środku.
8.DĄBR.WUL.1973A usłyszawszy to jeden za drugim wychodzili, poczynając od starszych, i został tylko sam Jezus i niewiasta w pośrodku stojąca.
9.DĄBR.GR.1961A oni, usłyszawszy to, jeden za drugim wychodzili, najpierw starsi, a potem wszyscy inni aż do ostatniego z nich. I został tylko sam Jezus i niewiasta w pośrodku stojąca.
10.TYSIĄCL.WYD5Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku.
11.BRYTYJKAA gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku.
12.POZNAŃSKAUsłyszawszy to wychodzili jeden po drugim, od starszyzny począwszy. Pozostał tylko Jezus i na środku kobieta.
13.WARSZ.PRASKAA oni, usłyszawszy te słowa, poczęli odchodzić jeden za drugim, zaczynając od starszych. Pozostał tylko sam Jezus i kobieta stojąca pośrodku.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc kiedy to usłyszeli i rozsądzili na skutek sumienia wychodzili jeden za drugim, począwszy od starszyzny, aż do najlichszych, i Jezus został sam oraz ta niewiasta, co stała w środku.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy to usłyszeli, zaczęli odchodzić jeden po drugim, poczynając od starszych. W końcu pozostał On sam oraz kobieta stojąca pośrodku.
16.TOR.PRZ.A oni, gdy to usłyszeli, będąc przekonani przez sumienie, jeden po drugim wychodzili, poczynając od starszych aż do ostatnich, i został tylko sam Jezus i kobieta stojąca na środku.