« DzA 17:13 Dzieje Apostolskie 17:14 DzA 17:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz wnet Pawła tedy wysłali bracia iść jakoby do morza, a zostali się tam i Sylas i Thymoteusz.
2.WUJEK.1923A tedy wnet Pawła wysłali bracia, aby szedł aż do morza: a Sylas i Tymotheusz pozostali tam.
3.RAKOW.NTA wnet tedy Pawła wysłali bracia, aby szedł jakoby do morza; a pozostali tam Syla i Tymotheusz.
4.GDAŃSKA.1881Ale bracia wnet wysłali Pawła, aby szedł jakoby do morza; a Sylas i Tymoteusz tam zostali.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy bracia natychmiast wysłali Pawła w drogę ku morzu, a Sylas i Tymoteusz tam zostali.
6.JACZEWSKIBracia tedy co sił odprowadzili Pawła do morza, Sylas zaś i Tymoteusz zatrzymali się jeszcze u nich.
7.SZCZEPAŃSKIZaraz tedy bracia wyprawili Pawła, aby się udał nad morze; Syla zaś i Tymoteusz tamże pozostali.
8.MARIAWICIWtedy bracia natychmiast wysłali Pawła, aby szedł aż do morza, a Sylas i Tymoteusz pozostali tam (w Berei).
9.DĄBR.WUL.1973Zaraz więc bracia wyprawili Pawła, aby szedł ku morzu, a Sylas i Tymoteusz tam zostali.
10.DĄBR.GR.1961Zaraz więc bracia wyprawili Pawła, aby szedł ku morzu, a Sylas i Tymoteusz tam zostali.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy bracia natychmiast wysłali Pawła, aby szedł aż do morza. Sylas i Tymoteusz pozostali tam.
12.BRYTYJKALecz wtedy bracia wyprawili zaraz Pawła w drogę ku morzu, Sylas i Tymoteusz zaś tam pozostali.
13.POZNAŃSKABracia więc zaraz wysłali Pawła nad morze, Sylas i Tymoteusz pozostali na miejscu.
14.WARSZ.PRASKAWtedy bracia wyprawili Pawła w dalszą drogę, w kierunku morza, a tam pozostał tylko Sylas i Tymoteusz.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale wtedy bracia zaraz wysłali Pawła, aby szedł prawie do morza; lecz Sylas i Tymoteusz tam zostali.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy bracia natychmiast wyprawili Pawła nad morze, a Sylas i Tymoteusz pozostali na miejscu.
17.TOR.PRZ.A wtedy bracia natychmiast wysłali Pawła, aby szedł ku morzu; a Sylas i Tymoteusz tam pozostali.