« DzA 17:16 Dzieje Apostolskie 17:17 DzA 17:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rozmawiał przeto w szkole z Judmi, i z nabożnemi, i na rynku co dzień skim się trafiło.
2.WUJEK.1923A przetóż rozmawiał w bóżnicy z Żydy i z nabożnymi i na rynku na każdy dzień z tymi, co tam byli.
3.RAKOW.NTRozmawiałci tedy w zgromadzeniu z Żydy i z ludźmi nabożnymi, i w rynku na każdy dzień, z kim się trafiło.
4.GDAŃSKA.1881A przetoż miewał rozmowę z Żydami i z ludźmi nabożnymi, w bóżnicy i na rynku na każdy dzień, z kim się mu trafiło.
5.GDAŃSKA.2017Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i ludźmi pobożnymi oraz codziennie na rynku ze wszystkimi, których spotkał.
6.JACZEWSKIW synagodze wdawał się w rozprawy z żydami i prozelitami; toż samo czynił i na forum z tymi, którzy tam bywali.
7.SZCZEPAŃSKITo też rozprawiał w bóżnicy z Żydami i Nabożnymi, a na rynku codziennie z tymi, co się tam zjawiali.
8.MARIAWICIRozprawiał tedy w bożnicy z Żydami i z tymi, którzy chwalili Boga, i na rynku każdego dnia z tymi, którzy tam byli.
9.DĄBR.WUL.1973Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i prozelitami, a na rynku codziennie z tymi, których tam spotykał.
10.DĄBR.GR.1961Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i prozelitami, a na rynku codziennie z tymi, których tam spotykał.
11.TYSIĄCL.WYD5Rozprawiał też w synagodze z Żydami i z bojącymi się Boga i codziennie na agorze z tymi, których tam spotykał.
12.BRYTYJKARozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli.
13.POZNAŃSKAW synagodze dyskutował z Żydami i "bojącymi się Boga", a na rynku codziennie z tymi, których tam spotykał.
14.WARSZ.PRASKACodziennie też prowadził dyskusje w synagodze z Żydami i z bojącymi się Boga, a na rynku z tymi, których tam spotkał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc w bóżnicy wykładał Żydom, ludziom co byli bogobojnymi, oraz w ciągu każdego dnia na rynku, w obecności przypadkowo znajdujących się blisko osób.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITRozprawiał więc w synagodze z Żydami, dyskutował z innymi pobożnymi osobami i codziennie, na rynku, rozmawiał z tymi, którzy się tam akurat znaleźli.
17.TOR.PRZ.I dlatego rozprawiał w synagodze z Żydami i czczącymi Boga , i codziennie na rynku z tymi, z którymi się nadarzyło.