« DzA 17:21 Dzieje Apostolskie 17:22 DzA 17:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A stojąc Paweł na śrzod Aryopagu, mówił: Mężowie Athenienscy, we wszem barzo bogobojnych was baczę.
2.WUJEK.1923A stojąc Paweł wpośród Areopagu, rzekł: Mężowie Atheńczycy we wszystkiem was widzę jakoby zabobonniejszymi.
3.RAKOW.NTA stanąwszy Paweł w pojśrzód Areopagu, rzekł: Mężowie Athenieńscy, na wszem jakoby przynabożniejszymi was widzę;
4.GDAŃSKA.1881Tedy Paweł stanąwszy w pośrodku Areopagu, rzekł: Mężowie Ateńscy! z każdej miary was widzę nader nabożnych.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Paweł stanął pośrodku Areopagu i powiedział: Mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście nadzwyczaj religijni.
6.JACZEWSKIStanąwszy tedy Paweł śród Areopagu tak mówił: "Obywatele Ateńscy! Widzę, że aż do zbytku pobożnymi jesteście.
7.SZCZEPAŃSKIStanąwszy więc Paweł w pośrodku Areopagu, przemówił: Mężowie ateńscy! widzę, że jesteście pod każdym względem nad miarę bogobojni!
8.MARIAWICIStojąc tedy Paweł pośrodku Areopagu, mówił: Mężowie Ateńscy, we wszystkiem widzę was jakby aż nazbyt religijnymi.
9.DĄBR.WUL.1973Paweł tedy stanąwszy w pośrodku Areopagu rzekł: O, Ateńczycy, we wszystkim widzę was wysoce pobożnymi.
10.DĄBR.GR.1961Paweł tedy stanąwszy w pośrodku Areopagu rzekł: O, Ateńczycy, we wszystkim widzę was wysoce pobożnymi.
11.TYSIĄCL.WYD5Mężowie ateńscy - przemówił Paweł, stanąwszy w środku Areopagu - widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni.
12.BRYTYJKAA Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: Mężowie ateńscy! Widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi.
13.POZNAŃSKAStanął więc Paweł pośrodku areopagu i przemówił: "Ateńczycy! Widzę, że jesteście ludźmi pod każdym względem bardzo religijnymi.
14.WARSZ.PRASKAStanąwszy tedy w pośrodku Areopagu, rozpoczął Paweł w ten sposób: Ateńczycy, widzę, że jesteście ludźmi nadzwyczaj religijnymi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Paweł został postawiony na środku Areopagu i powiedział: Mężowie ateńscy! W każdym rodzaju widzę was jako ludzi bardzo religijnych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł stanął więc na środku Areopagu i powiedział: Ateńczycy! Widzę, że w swej religijności jesteście bardzo przezorni.
17.TOR.PRZ.A Paweł stanął pośrodku Areopagu i powiedział: Mężowie ateńscy! Widzę, że we wszystkim jesteście bardzo religijni.