« DzA 17:23 Dzieje Apostolskie 17:24 DzA 17:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bóg który uczynił świat i wszytko co wniem, ten nieba i ziemie panem będąc, nie w kościelech ręką uczynionych mieszka.
2.WUJEK.1923Bóg, który uczynił świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemie, nie mieszka w kościelech ręką uczynionych.
3.RAKOW.NTBóg on który uczynił świat, i wszytkie rzeczy które na nim, ten nieba i ziemie Panem będąc, nie w ręką uczynionych Kościelech mieszka;
4.GDAŃSKA.1881Bo Bóg, który uczynił świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w kościołach ręką uczynionych.
5.GDAŃSKA.2017Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką.
6.JACZEWSKINieznanym tym dla was Bogiem jest Stwórca świata i wszystkiego, co na nim jest. Bóg ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie zamieszkuje w świątyniach ręką ludzką zbudowanych.
7.SZCZEPAŃSKIBóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim jest, - będąc Panem nieba i ziemi - nie mieszka w świątyniach, zbudowanych ręką,
8.MARIAWICIBóg, Który stworzył świat i wszystkie rzeczy, które na nim są, Ten będąc nieba i ziemi Panem, nie mieszka w bałwochwalniach ręką uczynionych,
9.DĄBR.WUL.1973Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim jest, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką uczynionych.
10.DĄBR.GR.1961Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim jest, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach rękami zbudowanych
11.TYSIĄCL.WYD5Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych
12.BRYTYJKABóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych
13.POZNAŃSKABóg, który stworzył świat i wszystko, co się na nim znajduje, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach wzniesionych ręką ludzką.
14.WARSZ.PRASKAMusicie wiedzieć, że Bóg, Stwórca świata i wszechrzeczy, Ten, który jest Panem nieba i ziemi; nie przebywa w świątyniach budowanych przez ludzi
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bóg, który uczynił świat oraz wszystko na nim; Ten, co jest Panem Nieba i ziemi, nie mieszka w ręcznie zrobionych świątyniach,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych rękami.
17.TOR.PRZ.2023Bóg, który uczynił świat i wszystko, co jest na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie zamieszkuje w świątyniach uczynionych ręką,