« DzA 17:24 Dzieje Apostolskie 17:25 DzA 17:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ani od rąk człowieczych służy się (mu) potrzebując czego, gdyż on dawa wszem żywot i dychanie i wszytko.
2.WUJEK.1923Ani rękoma ludzkiemi bywa chwalon, potrzebując czego; gdyż sam dawa wszystkim żywot i dech i wszystko.
3.RAKOW.NTAni od rąk ludzkich usługowano mu bywa jakoby potrzebującemu czego, sam dając wszytkim żywot i oddech i wszytko.
4.GDAŃSKA.1881Ani rękoma ludzkiemi chwalony bywa, jakoby czego potrzebował, ponieważ on daje wszystkim żywot i oddech, i wszystko.
5.GDAŃSKA.2017Ani nie jest czczony rękoma ludzkimi tak, jakby czegoś potrzebował, ponieważ sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko.
6.JACZEWSKIRęce ludzkie złożyć mu ofiary nie są zdolne, bo on niczego nie potrzebuje, bo on wszystkiemu daje byt, i życie, i wszystko.
7.SZCZEPAŃSKIani też nie pozwala obsługiwać Siebie rękoma ludzkiemi, jakoby czego potrzebował, bo Sam daje wszystkim, życie i oddech i wszystko.
8.MARIAWICIani też nie bywa obsługiwany ludzkiemi rękami, jakoby czego potrzebował, gdyż On Sam daje wszystkim życie, i tchnienie, i wszystkie rzeczy,
9.DĄBR.WUL.1973I nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie, tchnienie i wszystko.
10.DĄBR.GR.1961ani nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie, tchnienie i wszystko.
11.TYSIĄCL.WYD5i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko.
12.BRYTYJKAAni też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko.
13.POZNAŃSKANie oddaje Mu się też usług rękami ludzkimi, niczego bowiem nie potrzebuje. Sam daje wszystkim życie, tchnienie i wszystko.
14.WARSZ.PRASKAi nie jest uzależniony od posługi rąk ludzkich, jakby czegokolwiek potrzebował; On sam bowiem obdarza wszystkich życiem; On daje oddech i wszystko [co się na życie składa].
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ani nie został sługą rąk ludzkich, jako Ten, co czegoś dodatkowo potrzebuje, gdyż sam daje wszystkim istnienie, tchnienie i wszystko.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie służy Mu się też za pomocą rąk, jak gdyby czegoś potrzebował. Przeciwnie, to właśnie On daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko.
17.TOR.PRZ.Ani nie potrzebuje ludzkich rąk, aby był obsługiwany, jak gdyby czegoś dodatkowo potrzebował, ponieważ sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko;