« DzA 17:25 Dzieje Apostolskie 17:26 DzA 17:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Uczynił też z jednego wszytek naród człowieczy, mieszkać po wszemu obliczu ziemie, przejrzawszy wprzód zrządzone czasy, i granice mieszkania ich.
2.WUJEK.1923I uczynił z jednego wszystek rodzaj ludzki, aby mieszkali po wszystkiéj ziemi, zamierzywszy postanowione czasy i granice mieszkania ich,
3.RAKOW.NTI uczynił z jednego krwie wszytek naród ludzki, aby mieszkali po wszytkim obliczu ziemie, postanowiwszy przedtym rozrządzone czasy, i postanowienia granic mieszkania ich,
4.GDAŃSKA.1881I uczynił z jednej krwi wszystek naród ludzki, aby mieszkał po wszystkiem obliczu ziemi, zamierzywszy przedtem rozrządzone czasy i zamierzone granice mieszkania ich;
5.GDAŃSKA.2017I z jednej krwi uczynił wszystkie narody ludzkie, żeby mieszkały na całej powierzchni ziemi, określiwszy czasy wcześniej wyznaczone i zamierzone granice ich zamieszkania;
6.JACZEWSKIOnto sprawił, iż z jednego człowieka rozrodziło się wszelkie plemię ludzkie, które całą ziemię napełnia; onto wszystkiemu istnieniu naznacza czasy i granice zakreśla;
7.SZCZEPAŃSKIZ jednego też wywiódł wszelkie plemiona ludzi, aby zamieszkali całą powierzchnię ziemi; i oznaczył określone czasy i kresy ich siedzib,
8.MARIAWICIi uczynił z jednego (człowieka) wszystek rodzaj ludzki, aby mieszkali po wszystkiej ziemi, zamierzywszy przedtem postanowione czasy i granice mieszkania ich,
9.DĄBR.WUL.1973On to uczynił, że od jednego (człowieka pochodzący) cały rodzaj ludzki zamieszkuje na całej ziemi. Zakreślił też czasy i granice ich zamieszkania,
10.DĄBR.GR.1961On to uczynił, że od jednego (człowieka pochodzący) cały rodzaj ludzki zamieszkuje na całym obszarze ziemi. Zakreślił też wolą swoją czasy właściwe i granice ich zamieszkania,
11.TYSIĄCL.WYD5On z jednego [człowieka] wywiódł cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił im właściwe czasy i granice zamieszkania,
12.BRYTYJKAZ jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania,
13.POZNAŃSKAZ jednego (człowieka) wywiódł wszystkie plemiona ludzkie, aby zamieszkały całą ziemię. Określił też im właściwy czas i granice zamieszkania,
14.WARSZ.PRASKAOn to również z jednego człowieka powołał do istnienia cały rodzaj ludzki, dając mu do zamieszkania całą powierzchnię ziemi z wyznaczeniem czasu i granic owego przebywania na ziemi,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z jednej krwi uczynił też wszystek lud człowieczy, mieszkający na całym obliczu ziemi; wcześniej ustaliwszy wyznaczone czasy oraz granice ich zamieszkania.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZ jednego też wyprowadził każdy naród ludzki, by zamieszkiwał oblicze całej ziemi, a wszystkim tym narodom ustalił czas i granice zamieszkania,
17.TOR.PRZ.I uczynił z jednej krwi każdy naród ludzki, aby mieszkał na całym obliczu ziemi, wyznaczając im czasy wcześniej ustanowione i granice ich zamieszkania,