« DzA 17:26 Dzieje Apostolskie 17:27 DzA 17:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby szukali Boga, owaby się go domacali i naleźli; aczci niedaleko od każdego z nas będącego.
2.WUJEK.1923Aby szukali Boga, owaby go snadź namacali albo naleźli, chociaż od każdego z nas nie jest daleko.
3.RAKOW.NTAby szukali Pana, owaby snadź namacali go i naleźli; chociażci koniecznie nie daleko od każdego z nas będącego.
4.GDAŃSKA.1881Aby szukali Pana, owaby go snać namacali i znaleźli, aczkolwiek od każdego z nas nie jest daleko.
5.GDAŃSKA.2017Żeby szukali Pana, czy go nie znajdą po omacku, chociaż nie jest daleko od nikogo z nas.
6.JACZEWSKIonto sprawia, iż go szukamy, iż pragniemy go poznać, lubo niedaleko jest od każdego z nas:
7.SZCZEPAŃSKIaby szukali Boga, czy może nie znajdą Go namacalnie, skoro przecież jest On niedaleko od każdego z nas.
8.MARIAWICIaby szukali Boga, nie namacająli Go i nie znajdąli, aczkolwiek nie daleko jest od każdego z nas,
9.DĄBR.WUL.1973żeby szukając Boga, znaleźli go niejako po omacku, choć nie jest daleko od każdego z nas.
10.DĄBR.GR.1961żeby szukając Boga, znaleźli Go niejako po omacku, choć nie jest daleko od każdego z nas.
11.TYSIĄCL.WYD5aby szukali Boga; może dotkną Go i znajdą niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas.
12.BRYTYJKAŻeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas.
13.POZNAŃSKAaby szukały Boga, czując Jego obecność, i aby Go znalazły, bo rzeczywiście jest On niedaleko od każdego z nas.
14.WARSZ.PRASKAa wszystko po to, aby Go ciągle szukali i usiłowali wejść z Nim w bezpośredni kontakt. W rzeczy samej zaś jest On niedaleko od każdego z nas.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aby szukali Pana, by Go właśnie szukali po omacku i znaleźli. Zatem Pana, który jest niedaleko od każdego jednego z nas.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITaby szukały Boga, czy Go może nie wyczują albo nie odnajdą, chociaż nie jest On daleki od nikogo z nas.
17.TOR.PRZ.Żeby szukały Pana, oby prawdziwie Go dotknęły i oby Go znalazły, wszakże nie jest On daleko od każdego z nas;