« DzA 17:29 Dzieje Apostolskie 17:30 DzA 17:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A czasy jednak tejto nieznajomości przepatrzał Bóg, (lecz) teraz opowieda wszem ludziom wszędy pokajanie.
2.WUJEK.1923A czasyć téj niewiadomości przeglądając Bóg, teraz oznajmuje ludziom, aby wszyscy wszędy pokutowali:
3.RAKOW.NTOneć tedy czasy onej niewiadomości przebaczywszy Bóg, teraz opowieda ludziam wszytkim wszędy, aby się kajali.
4.GDAŃSKA.1881Aczkolwiek tedy przeglądał Bóg czasom tej niewiadomości, ale teraz oznajmuje ludziom wszystkim wszędy, aby pokutowali;
5.GDAŃSKA.2017Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować;
6.JACZEWSKITe czasy nierozumu waszego Bóg obecnie chce puścić w niepamięć; oznajmia on wszystkim wam, abyście pokutę czynili,
7.SZCZEPAŃSKIBóg też na czasy tej niewiadomości patrzył dotąd z pobłażaniem; obecnie jednak ogłasza ludziom, aby wszyscy wszędzie pokutowali,
8.MARIAWICIA tak Bóg, wzgardziwszy czasami onej ludzkiej niewiadomości, teraz oznajmuje ludziom, aby wszyscy i wszędzie pokutę czynili,
9.DĄBR.WUL.1973Jeżeli Bóg był pobłażliwy dla czasów nieświadomości, to obecnie nakazuje wszystkim ludziom, aby wszyscy i wszędzie czynili pokutę.
10.DĄBR.GR.1961Jeżeli Bóg był pobłażliwym dla czasów nieświadomości, to obecnie pokazuje ludziom, aby wszyscy i wszędzie pokutowali.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie biorąc pod uwagę czasów nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia,
12.BRYTYJKABóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali,
13.POZNAŃSKAMimo że był okres nieznajomości Boga, wzywa On teraz wszędzie wszystkich ludzi, aby się nawrócili;
14.WARSZ.PRASKANie bacząc już na czas nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rzeczywiście, Bóg nie zwracając uwagi na czasy niewiedzy, teraz przekazuje wszystkim ludziom, by wszędzie okazywać skruchę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPominąwszy więc czasy niewiedzy, Bóg wzywa teraz wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali,
17.TOR.PRZ.Otóż Bóg wprawdzie pominął czasy niewiedzy, lecz teraz nakazuje wszędzie wszystkim ludziom, aby się upamiętali,