« DzA 17:5 Dzieje Apostolskie 17:6 DzA 17:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nie nalazszy ich wlekli Jasona i niektórą bracią do miejsckich przełożonych wołając, iż ci którzy wszytek świat z stanu obalają, i tu przyszli. Które przyjął Jason.
2.WUJEK.1923A nie nalazłszy ich, wlekli Jazona i niektórą bracią do przełożonych miejskich, wołając: Iż ci, którzy miasto wzburzają, i tu przyszli.
3.RAKOW.NTA nie nalazszy ich, wywlekli Jazona i niektórą bracią do Przełożonych miasta, wołając: Iż oni którzy podwrócili świat, ci też tu są;
4.GDAŃSKA.1881A nie znalazłszy ich, ciągnęli Jazona i niektórych braci do przełożonych miasta, wołając: Oto ci, którzy wszystek świat wzruszyli i tu też przyszli;
5.GDAŃSKA.2017Gdy jednak ich nie znaleźli, zaciągnęli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc: Oto ci, którzy cały świat wzburzyli, przyszli też tutaj;
6.JACZEWSKIco gdy nie nastąpiło, do urzędu miejskiego poprowadzono onego Jazona i nieco braci, z wielkim krzykiem "że tych burzycielów spokojności miejskiej, tych przybłędów
7.SZCZEPAŃSKIAle gdy ich nie znaleźli, powlekli Jazona i niektórych braci do przełożonych miejskich, krzycząc: Ci, co zamieszki szerzą po świecie, i tutaj przyszli,
8.MARIAWICIA gdy ich nie znaleźli, ciągnęli Jazona i niektórych braci do przełożonych miasta, krzycząc: Albowiem oto ci, którzy wszystek świat wzburzyli, i tutaj też przyszli,
9.DĄBR.WUL.1973A gdy ich nie znaleźli, zawlekli Jazona i niektórych z braci do przełożonych miasta wołając: Oto ci, co wzburzają cały świat, przybyli i tutaj,
10.DĄBR.GR.1961A gdy ich nie znaleźli, zawlekli Jazona i niektórych z braci do przełożonych miasta wołając: Oto ci, co wzburzają cały świat, przybyli i tutaj,
11.TYSIĄCL.WYD5Nie znaleźli ich jednak. Wlekli więc Jazona i niektórych braci przed politarchów, krzycząc: Ludzie, którzy podburzają cały świat, przyszli też tutaj,
12.BRYTYJKAGdy zaś ich nie znaleźli, zawlekli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc; Ci, co uczynili zamęt w całym świecie, przybyli i tutaj,
13.POZNAŃSKAPonieważ ich nie znaleźli, chwycili Jazona i niektórych braci i zawlekli ich z krzykiem przed politarchów: "Oto właśnie ci, którzy czynili zamęt w mieście!
14.WARSZ.PRASKAPonieważ ich jednak nie znaleźli, wywlekli samego Jazona i niektórych braci przed politarchów, wołając: Oto ludzie, którzy sieją zamęt w całym świecie. Przyszli też i tutaj,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale kiedy ich nie znaleźli, wlekli Jazona oraz niektórych braci do urzędników miejskich, wołając: Ci, co burzą zamieszkałą ziemię i tutaj są obecni,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy ich jednak nie znaleźli, zawlekli Jazona i niektórych braci do przedstawicieli władz miejskich. Ci ludzie - krzyczeli - szerzą zamęt po całym zamieszkałym świecie! Przybyli i tutaj!
17.TOR.PRZ.A gdy ich nie znaleźli, ciągnęli Jazona i niektórych braci do przełożonych miasta, wołając: Ci, którzy wzburzyli cały zamieszkały świat, przybyli i tutaj;