« DzA 22:19 Dzieje Apostolskie 22:20 DzA 22:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I kiedy wylewano krew Stefana świadka twego, byłem i sam tuż stojąc i zezwalając, strzegąc odzienia tracących ji.
2.WUJEK.1923I gdy wylewano krew Szczepana, świadka twego, jam tudzież stał i zezwalałem i strzegłem szat tych, którzy go zabijali.
3.RAKOW.NTI gdy wylewano krew Stefana onego świadka twego, jam też stał tudziesz, i zezwalałem na zgładzenie jego, i strzegłem szat onych, którzy go zgładzili.
4.GDAŃSKA.1881I gdy wylewano krew Szczepana, świadka twojego, jam też przy tem stał i zezwalałem na zabicie jego, i strzegłem szat tych, którzy go zabijali.
5.GDAŃSKA.2017A kiedy przelewano krew Szczepana, twojego świadka, ja też byłem przy tym i zgodziłem się na jego zabicie, i pilnowałem szat tych, którzy go zabili.
6.JACZEWSKIi gdy się lała krew Szczepanowa, ja byłem przy tem, ja na tę śmierć godziłem, ja strzegłem odzieży tych, którzy go kamienowali.
7.SZCZEPAŃSKIa gdy się lała krew Szczepana, twego świadka, ja sam stałem przy tem i pochwalałem, i strzegłem szat tych, co go mordowali.
8.MARIAWICIa gdy rozlewano krew Szczepana, świadka Twego, jam też tam stał, i przyzwalałem, i strzegłem szat tych, którzy go zabijali.
9.DĄBR.WUL.1973a gdy lała się krew Szczepana, świadka twego, jam przy tym był, pochwalałem i strzegłem szat tych, co go zabijali.
10.DĄBR.GR.1961A kiedy lała się krew Szczepana, świadka twego, ja sam przy tym byłem, pochwalałem i strzegłem szat morderców.
11.TYSIĄCL.WYD5a kiedy przelewano krew Szczepana, Twego świadka, byłem przy tym i zgadzałem się, i pilnowałem szat jego zabójców.
12.BRYTYJKAA gdy lała się krew Szczepana, świadka twojego, ja sam przy tym byłem i pochwalałem, i strzegłem szat tych, którzy go zabijali.
13.POZNAŃSKAGdy Szczepan krwią swoją dawał Tobie świadectwo, byłem przy tym, zgadzałem się na to i strzegłem szat tych, którzy go zabijali«,
14.WARSZ.PRASKAA gdy lała się krew Szczepana, Twojego świadka, byłem przy tym, zgadzałem się na wszystko i pilnowałem szat tych, którzy dokonywali morderstwa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także kiedy została wylana krew Szczepana, Twojego świadka, i ja stałem obok, wyrażałem zgodę by go zabić oraz pilnowałem szat tych, którzy go zabijali.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA kiedy rozlewano krew Szczepana, Twojego świadka, ja tam stałem i pochwalałem ten czyn. Pilnowałem nawet szat tych, którzy go zabijali.
17.TOR.PRZ.2023I gdy była wylewana krew Szczepana, Twojego świadka, ja sam stałem obok i pochwalałem jego zabicie, i strzegłem szat tych, którzy go zabijali.