« DzA 22:21 Dzieje Apostolskie 22:22 DzA 22:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I słuchali go aż do tego słowa. I podnieśli głos swój, mówiąc: Zatrać z ziemie takiego. Bo nie godzi się mu żyć.
2.WUJEK.1923I słuchali go aż do tego słowa i podnieśli głos swój, mówiąc: Zgładź z ziemie takiego; bo nie godna, aby miał żyć.
3.RAKOW.NTA słuchali go aż do tej mowy; i podnieśli głos swój mówiąc: Zgładź z ziemie tego człowieka; bo nie jest słuszna aby żył.
4.GDAŃSKA.1881A słuchali go aż do tego słowa; i podnieśli głos swój, mówiąc: Zgładź z ziemi takiego; bo nie słuszna, aby miał żyć.
5.GDAŃSKA.2017Słuchali go aż do tego słowa, potem podnieśli swój głos, mówiąc: Zgładź z ziemi takiego człowieka, bo nie godzi się, żeby żył!
6.JACZEWSKIDotąd słuchano Pawła cierpliwie. Teraz wrzasnęli wszyscy: "Na śmierć go, bo nie godzien, aby żył na ziemi".
7.SZCZEPAŃSKII słuchano go aż do tego słowa; tu jednak podnieśli swój głos, mówiąc: Precz z takim z oblicza ziemi! bo nie godzi się, aby on żył!
8.MARIAWICII słuchali go aż do tego słowa. I podnieśli głos swój, mówiąc: Zgładź z ziemi takiego, bo niesłuszna jest rzecz, aby miał żyć.
9.DĄBR.WUL.1973I słuchali go aż do tego słowa, i poczęli krzyczeć mówiąc: Zgładź go z ziemi, bo taki nie powinien żyć.
10.DĄBR.GR.1961I słuchali go aż do tych słów; poczem zaczęli krzyczeć: Zgładź z ziemi tego człowieka, bowiem nie godzi się, żeby taki żył.
11.TYSIĄCL.WYD5Słuchali go aż do tych słów. Potem krzyknęli: Precz z ziemi z takim, nie godzi się bowiem, aby on żył!
12.BRYTYJKAI słuchali go aż do tego słowa, po czym zaczęli krzyczeć, mówiąc: Zgładź z ziemi tego człowieka, nie godzi się bowiem, aby taki żył.
13.POZNAŃSKAAż do tych słów słuchali go i wtedy podnieśli krzyk: "Precz z nim stąd! Nie godzi się, aby ten człowiek żył na ziemi!"
14.WARSZ.PRASKASłuchali go aż do tego momentu, a potem zawołali: Precz z nim ze świata, taki nie powinien chodzić po ziemi!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc słuchali go aż do tego słowa, po czym podnieśli swój głos, mówiąc: Usuń takiego z ziemi, bo nie jest słuszne, że on żyje.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSłuchali Pawła aż dotąd. Przy tych słowach wybuchli: Precz z ziemi z takim człowiekiem! Bo nie godzi się, żeby taki żył!
17.TOR.PRZ.2023I słuchali go aż do tego słowa, i podnieśli swój głos, mówiąc: Zgładź z ziemi takiego, bo nie jest słuszne, aby miał żyć.