« DzA 22:24 Dzieje Apostolskie 22:25 DzA 22:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy go ściągniono powrozmi, rzekł do stojącego setnika Paweł: czyli człowieka Rzymianina a nie osądzonego godzi się wam biczować?
2.WUJEK.1923A gdy go rzemieńmi wiązano, rzekł Paweł do rotmistrza przy nim stojącego: Jeźli się wam godzi człowieka Rzymianina i nie osądzonego biczować?
3.RAKOW.NTA gdy go ściągniono rzemieńmi, rzekł do tuż stojącego Setnika Paweł: Zali człowieka Rzymianina i nieosądzonego godzi się wam biczować?
4.GDAŃSKA.1881A gdy go rozciągniono, aby go biczami bito, rzekł Paweł do setnika, który tuż stał: Izali się wam godzi człowieka Rzymianina nieosądzonego biczami bić?
5.GDAŃSKA.2017A gdy go związano, aby go ubiczować, Paweł powiedział do setnika, który stał obok: Czy wolno wam biczować Rzymianina i to bez sądu?
6.JACZEWSKIGdy go pasami przymocowywano, rzekł Paweł do stojącego obok Centuryona: "Czy wolno wam tak bez sądu chłostać Rzymianina"?
7.SZCZEPAŃSKIGdy więc przywiązano go rzemieniami, odezwał się Paweł do setnika, stojącego obok: Czy wolno wam obywatela rzymskiego bez sądu biczować?
8.MARIAWICIA gdy go skrępowali rzemieniami, rzekł Paweł do setnika, który przy nim stał: Godzi li się wam człowieka Rzymianina i nieosądzonego biczować?
9.DĄBR.WUL.1973A gdy wiązano go rzemieniami, odezwał się Paweł do stojącego obok setnika: Czy wolno wam obywatela rzymskiego i to bez sądu biczować?
10.DĄBR.GR.1961A kiedy go związano rzemieniami, Paweł odezwał się do stojącego obok setnika: Czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego i to bez sądu?
11.TYSIĄCL.WYD5Czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego? I to bez sądu? - odezwał się Paweł do stojącego obok setnika, gdy go związano rzemieniem.
12.BRYTYJKAA gdy go skrępowano rzemieniami, rzekł Paweł do setnika stojącego obok: Czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego i to bez wyroku sądowego?
13.POZNAŃSKAKiedy związywano go rzemieniami, Paweł powiedział do stojącego obok setnika: "Czy wolno wam obywatela rzymskiego biczować bez wyroku?"
14.WARSZ.PRASKAKiedy już skrępowano Pawła rzemieniami, zapytał on stojącego obok setnika: Czy wolno wam biczować rzymskiego obywatela, i to bez uprzedniego wyroku sądowego?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy go przywiązali rzemieniami, Paweł powiedział do stojącego setnika: Czy wolno wam batożyć człowieka Rzymianina i to nawet niesądzonego?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA kiedy rozciągnięto mu ręce i skrępowano je rzemieniami, Paweł zapytał stojącego obok setnika: Czy wolno wam chłostać człowieka, który jest obywatelem rzymskim, i to bez wyroku sądowego?
17.TOR.PRZ.2023A gdy go rozciągali i związywali rzemieniami, Paweł powiedział do stojącego obok setnika: Czy wolno wam chłostać Rzymianina i to bez sądu?