« DzA 23:15 Dzieje Apostolskie 23:16 DzA 23:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A usłyszawszy siestrzonek Pawłów (tę) podsadę, przyszedszy wszedł do zamku, i opowiedział Pawłowi.
2.WUJEK.1923A gdy usłyszał siostrzeniec Pawłów zasadzkę, przyszedł i wszedł do obozu i opowiedział Pawłowi.
3.RAKOW.NTA usłyszawszy syn siostry Pawłowey to nasadzenie, przyszedszy, i wszedszy do obozu opowiedział Pawłowi.
4.GDAŃSKA.1881A gdy usłyszał siostrzeniec Pawła o tej zasadzce, przyszedł, a wszedłszy do obozu, oznajmił to Pawłowi.
5.GDAŃSKA.2017A gdy siostrzeniec Pawła usłyszał o tej zasadzce, przybył, wszedł do twierdzy i powiadomił o tym Pawła.
6.JACZEWSKIGdy to usłyszał siostrzeniec Pawłowy, poszedł do koszar i ostrzegł go o tej zasadzce.
7.SZCZEPAŃSKIA dowiedziawszy się o tej zasadzce siostrzeniec Pawłowy, przybył i wszedł do koszar i doniósł Pawłowi.
8.DĄBR.WUL.1973A gdy o tej zasadzce posłyszał siostrzeniec Pawła, przybył, wszedł do obozu i doniósł Pawłowi.
9.DĄBR.GR.1961A gdy o tej zasadzce posłyszał siostrzeniec Pawła, przybył, wszedł do obozu i doniósł Pawłowi.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy o tej zasadzce dowiedział się siostrzeniec Pawła, przybył, wszedł do twierdzy i oznajmił o tym Pawłowi.
11.BRYTYJKAA gdy o tej zasadzce usłyszał siostrzeniec Pawła, przybył, wszedł do twierdzy i powiadomił Pawła.
12.POZNAŃSKAO przygotowywanej zasadzce dowiedział się siostrzeniec Pawła. Przybył do twierdzy, wszedł do Pawła i powiadomił go o tym.
13.WARSZ.PRASKAO spisku owym dowiedział się jednak siostrzeniec Pawła. Przyszedł on do twierdzy, odnalazł Pawła i opowiedział mu o wszystkim.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy syn siostry Pawła usłyszał o zasadzce, przybył, wszedł do obozu oraz oznajmił to Pawłowi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITO tej zasadzce usłyszał siostrzeniec Pawła. Przybył zatem do twierdzy i powiadomił go o tym.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy usłyszał o tej zasadzce syn siostry Pawła, przybył, wszedł do twierdzy i oznajmił o tym Pawłowi.