« DzA 24:14 Dzieje Apostolskie 24:15 DzA 24:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Powstania martwych że ma być, i sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
2.WUJEK.1923Mając nadzieję w Bogu, iż będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych, którego i ci sami czekają.
3.RAKOW.NTNadzieję mając ku Bogu, której i sami ci czekają, że powstanie ma być umarłych i sprawiedliwych, i niesprawiedliwych.
4.GDAŃSKA.1881Mając nadzieję w Bogu, że będzie, którego i oni czekają, zmartwychwstanie i sprawiedliwych, i niesprawiedliwych.
5.GDAŃSKA.2017Mając nadzieję w Bogu, że będzie zmartwychwstanie, którego i oni oczekują, zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych.
6.JACZEWSKIMam ja nadzieję w Bogu jako i oni, że tak sprawiedliwi jako i bezbożni zmartwychwstaną kiedyś;
7.SZCZEPAŃSKIi mam w Bogu nadzieję, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych, którego i oni sami oczekują.
8.DĄBR.WUL.1973Mam też w Bogu nadzieję, że będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych i grzesznych, którego i oni oczekują.
9.DĄBR.GR.1961Mam też w Bogu nadzieję, którą mają i oni, że będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych i grzesznych.
10.TYSIĄCL.WYD5Mam też w Bogu nadzieję, którą również oni mają, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
11.BRYTYJKAPokładając w Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
12.POZNAŃSKAMam w Bogu nadzieję, którą i oni podzielają, że nastąpi kiedyś zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
13.WARSZ.PRASKAMam też w Bogu nadzieję – oni zresztą żyją tą samą nadzieją – że nastąpi kiedyś zmartwychwstanie zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mam też nadzieję względem Boga którą i oni sami uznają że ma być zbudzenie zmarłych, sprawiedliwych, lecz i niesprawiedliwych.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMam przy tym nadzieję, że Bóg dotrzyma obietnicy, której spełnienia również oni oczekują, to znaczy, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
16.TOR.NOWE.PRZ.Mając nadzieję w Bogu, której i oni sami oczekują, że będzie powstanie z martwych sprawiedliwych, a także niesprawiedliwych.