« DzA 24:15 Dzieje Apostolskie 24:16 DzA 24:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wtem się ja ćwiczę, nie obrażone mieć sumnienie ku Bogu, i ku ludziom zawżdy.
2.WUJEK.1923Oto się téż sam pilnie staram, abych za wżdy miał sumnienie bez obrażenia przed Bogiem i przed ludźmi.
3.RAKOW.NTA w tym się sam ćwiczę, abych sumnienie bez obrażenia miał przed Bogiem i przed ludźmi zawżdy;
4.GDAŃSKA.1881A sam się o to pilnie staram, abym zawsze miał sumienie bez obrażenia przed Bogiem i przed ludźmi.
5.GDAŃSKA.2017I sam się usilnie staram, aby zawsze mieć sumienie bez skazy wobec Boga i ludzi.
6.JACZEWSKInad tem też pracuję, abym w sumieniu mojem był bez zarzutu co do obowiązków moich tak względem Boga, jako i względem ludzi.
7.SZCZEPAŃSKIO to się też sam usilnie staram, by wobec Boga i ludzi mieć zawsze sumienie wolne od winy.
8.DĄBR.WUL.1973I sam usilnie o to się staram, abym wobec Boga i wobec ludzi miał zawsze nieskażone sumienie.
9.DĄBR.GR.1961I sam usilnie o to się staram, abym wobec Boga i wobec ludzi miał zawsze nieskażone sumienie.
10.TYSIĄCL.WYD5I sam usilnie się staram, aby mieć zawsze czyste sumienie wobec Boga i wobec ludzi.
11.BRYTYJKAPrzy tym sam usilnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie.
12.POZNAŃSKADlatego staram się usilnie o to, bym zawsze miał czyste sumienie wobec Boga i ludzi.
13.WARSZ.PRASKAMając to na uwadze, dokładam wszelkich starań, aby mieć zawsze czyste sumienie tak wobec Boga, jak i wobec ludzi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Staram się w tym przez wszystko, abym miał niegorszącą świadomość przed Bogiem i ludźmi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW związku z tym usilnie się staram mieć zawsze czyste sumienie wobec Boga oraz wobec ludzi.
16.TOR.NOWE.PRZ.W związku z tym sam usilnie zabiegam, abym we wszystkim miał przed Bogiem i przed ludźmi nienaganne sumienie.