« DzA 24:16 Dzieje Apostolskie 24:17 DzA 24:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz po wielu lat przyszedłem jałmużny czynić na naród swój, i offiar.
2.WUJEK.1923A po wielu lat przyszedłem, abym uczynił jałmużny narodowi mojemu i ofiary i śluby.
3.RAKOW.NTA po lat wielu, przyszedłem abych jałmużny uczynił narodowi mojemu i ofiary.
4.GDAŃSKA.1881A po wielu latach przyszedłem, abym przyniósł jałmużny narodowi memu i ofiary.
5.GDAŃSKA.2017A po wielu latach przybyłem, aby złożyć jałmużny i ofiary memu narodowi.
6.JACZEWSKIPo wielu latach mej nieobecności w Jerozolimie przybyłem tam, by rodakom moim przynieść wsparcie, by złożyć Bogu ofiarę i śluby wypełnić.
7.SZCZEPAŃSKIA po wielu latach przybyłem, by złożyć jałmużny memu ludowi i ofiary i śluby.
8.DĄBR.WUL.1973A po wielu latach przybyłem, aby narodowi memu złożyć jałmużny, ofiary i śluby.
9.DĄBR.GR.1961A po wielu latach przybyłem, aby narodowi memu złożyć jałmużny i ofiary.
10.TYSIĄCL.WYD5Po wielu latach przybyłem z jałmużnami i ofiarami dla mego narodu.
11.BRYTYJKAPo wielu zaś latach przybyłem, aby narodowi memu przynieść jałmużny i złożyć ofiary,
12.POZNAŃSKAPrzybyłem tu po wielu latach, aby mojemu narodowi przynieść jałmużny i złożyć ofiary.
13.WARSZ.PRASKAOto po wielu latach przybyłem do Jerozolimy, przywożąc ze sobą jałmużnę braciom mojego narodu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także od wielu lat przybywałem do mego ludu, by czynić jałmużny i dobrodziejstwa.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPo wielu latach przybyłem, aby przynieść wsparcie mojemu narodowi oraz złożyć ofiary.
16.TOR.NOWE.PRZ.A po wielu latach przybyłem, aby mojemu narodowi przynieść dary miłosierdzia i ofiary.