« DzA 27:44 Dzieje Apostolskie 28:1 DzA 28:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574WYszedszy lepak zdrowo tedy poznali że Melitą wyspę zwano.
2.WUJEK.1923A gdyśmy wyszli zdrowo, tedyśmy poznali, iż wyspę Melitę nazywają. A barbarowie okazowali nam niemałą ludzkość,
3.RAKOW.NTA będąc zachowani, tedy poznali iż Melitą on wysep nazywają.
4.GDAŃSKA.1881A gdy zdrowo uszli, dopiero poznali, iż onę wyspę Melitą nazywano.
5.GDAŃSKA.2017Po ocaleniu dowiedzieli się, że ta wyspa nazywa się Malta.
6.JACZEWSKIWydostawszy się na ląd, dowiedzieliśmy się, że wyspa, do której przybiliśmy, zowie się Maltą. Mieszkańcy jej postąpili sobie z nami bardzo poczciwie:
7.SZCZEPAŃSKIA gdyśmy ocaleli, wtedy dowiedzieliśmy się, że wyspa zwie się Melitą.
8.MARIAWICIA gdyśmy się wyratowali, wtedyśmy poznali, że oną wyspę Maltą nazywają.
9.DĄBR.WUL.1973A po ocaleniu dowiedzieliśmy się, że wyspa nazywa się Melita. Tubylcy zaś okazywali nam niezwykłą życzliwość,
10.DĄBR.GR.1961A po ocaleniu dowiedzieliśmy się, że wyspa nazywa się Melita. Tubylcy zaś okazywali nam niezwykłą życzliwość.
11.TYSIĄCL.WYD5Po ocaleniu dowiedzieliśmy się, że wyspa nazywa się Malta.
12.BRYTYJKAA gdy wyszliśmy cało, dowiedzieliśmy się wtedy, że wyspa ta nazywa się Malta.
13.POZNAŃSKAPo ocaleniu dowiedzieliśmy się, że wyspa nazywa się Malta.
14.WARSZ.PRASKAPo szczęśliwym wyjściu na ląd stwierdziliśmy, że wyspa nazywa się Melita.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy zostaliśmy ocaleni, wtedy poznaliśmy, że wyspa nazwana jest Melitą.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy już byliśmy ocaleni, dowiedzieliśmy się, że wyspa, na której wylądowaliśmy, nosi nazwę Malta.
17.TOR.PRZ.Gdy zostali ocaleni, dowiedzieli się, że wyspa nazywa się Malta.