« DzA 28:1 Dzieje Apostolskie 28:2 DzA 28:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A pogani czynili nam niemałą ludzkość. Bo zażegszy stos drew przyjmowali nas wszech dla dżdżu idącego i dla zimna.
2.WUJEK.1923Albowiem zapaliwszy kupę drew, podejmowali nas wszystkich dla dżdża, który przynaglał, i zimna.
3.RAKOW.NTA oni grubi ludzie okazowali nam nie pospolitą ludzkość; abowiem zapaliwszy stos drew, przyjęli nas wszytkich, dla dżdża przynaglającego, i dla zimna.
4.GDAŃSKA.1881Ale on gruby lud pokazał nam nie lada ludzkość; albowiem zapaliwszy stos drew, przyjęli nas wszystkich dla deszczu padającego i dla zimna.
5.GDAŃSKA.2017A barbarzyńcy okazali nam niezwykłą życzliwość. Rozpalili bowiem ognisko i przyjęli nas, bo padał deszcz i było zimno.
6.JACZEWSKIzapaliwszy stosy drzewa, dali oni nam sposobność ogrzewania się, bo padał deszcz i zimno było.
7.SZCZEPAŃSKIObcokrajowcy też okazali nam niezwykłą ludzkość; zapaliwszy bowiem ognisko z powodu deszczu, który padał, i zimna, podejmowali nas wszystkich.
8.MARIAWICIA ludzie pogańscy onej wyspy niemałą nam ludzkość okazali. Albowiem zapaliwszy stos drzewa, rozgrzewali nas wszystkich z powodu deszczu, który natenczas lał, i zimna.
9.DĄBR.WUL.1973zapaliwszy bowiem ognisko z powodu padającego deszczu i zimna, zajęli się nami.
10.DĄBR.GR.1961Zapaliwszy bowiem ognisko, gdyż deszcz zaczął padać i było zimno, zajęli się nami wszystkimi.
11.TYSIĄCL.WYD5Tubylcy okazywali nam niespotykaną życzliwość; rozpalili ognisko i zgromadzili nas wszystkich przy nim, bo zaczął padać deszcz i zrobiło się zimno.
12.BRYTYJKATubylcy zaś okazali nam niezwykłą życzliwość; rozpaliwszy bowiem ognisko, zajęli się nami wszystkimi, bo deszcz zaczął padać i było zimno.
13.POZNAŃSKAMieszkańcy jej okazali nam niezwykłą życzliwość, rozpalili ognisko, zajęli się nami wszystkimi, zaczął bowiem padać deszcz i zrobiło się zimno.
14.WARSZ.PRASKAJej mieszkańcy odnosili się do nas z wielką życzliwością: rozpalili ognisko i zaprosili nas wszystkich, zaczął bowiem padać deszcz i zrobiło się zimno.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz również obcy okazali nam niespotykaną życzliwość, gdyż z powodu zimna zapalili ognisko i przyjęli nas wszystkich pośród nadciągającego deszczu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMiejscowa ludność okazała nam niespotykaną życzliwość. Rozpalili dla nas ognisko i zajęli się nami wszystkimi, bo zaczął padać deszcz i było zimno.
17.TOR.PRZ.A tubylcy okazali nam niespotykaną życzliwość; przyjęli bowiem nas wszystkich, rozpalając ogień z powodu padającego deszczu i z powodu zimna.