« DzA 28:16 Dzieje Apostolskie 28:17 DzA 28:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A po trzech dnioch zezwał Paweł przedniejsze z Judów. A gdy się zeszli mówił k nim: Mężowie bracia ja aczem nic nie uczynił przeciw ludowi, albo obyczajom ojcowskim, więźniem z Jeruzalema wydan jestem do rąk Rzymianom.
2.WUJEK.1923A po trzech dniach zezwał przedniejszych z Żydów; i gdy się zeszli, mówił do nich: Mężowie bracia! ja nie uczyniwszy nic przeciw ludowi, albo zwyczajowi ojczystemu, związany z Jeruzalem podanem jest w ręce Rzymianom.
3.RAKOW.NTA sstało się po trzech dnioch, zezwał Paweł one którzy byli z Żydów przedniejszy; a gdy się zeszli, mówił do nich: Mężowie bracia, ja nic przeciwnego nie uczyniwszy ludowi, abo zwyczajom ojczystym, związany z Jerozolimów, podany jestem w ręce Rzymianom.
4.GDAŃSKA.1881I stało się po trzech dniach, że zwołał Paweł przedniejszych z Żydów; a gdy się zeszli, rzekł do nich: Mężowie bracia! ja nic nie uczyniwszy przeciwko ludowi i zwyczajom ojczystym, będąc związany w Jeruzalemie, podanym jest w ręce Rzymian;
5.GDAŃSKA.2017Po trzech dniach Paweł zaprosił przywódców żydowskich. Kiedy się zeszli, powiedział do nich: Mężowie bracia, nic nie uczyniłem przeciwko ludowi i zwyczajom ojczystym, a jednak zostałem wydany w Jerozolimie jako więzień w ręce Rzymian;
6.JACZEWSKIPo upływie trzech dni zaprosił on do siebie przedniejszych żydów, którzy gdy się zebrali, tak do nich przemówił: "Ja, mężowie bracia, nic nie zawiniłem ani przeciwko ludowi, ani przeciwko zwyczajom ojczystym, a przecież w Jerozolimie okuto mnie w kajdany i w ręce Rzymian oddano.
7.SZCZEPAŃSKIA po trzech dniach zwołał on przywódzców żydowskich, i gdy się zeszli, przemówił do nich: Mężowie Bracia! chociaż nic złego przeciw narodowi, ni przeciw ojczystym zwyczajom ja nie uczyniłem, mimo to wydano mię w Jerozolimie jako więźnia w ręce Rzymian,
8.MARIAWICIA po trzech dniach wezwał (Paweł) przedniejszych z Żydów. A gdy się zeszli, mówił do nich: Ja, mężowie bracia, nic nie uczyniwszy przeciwko ludowi albo obyczajom ojcowskim, będąc pojmany w Jeruzalem, zostałem podany w ręce Rzymianom,
9.DĄBR.WUL.1973A po upływie trzech dni zwołał on przywódców żydowskich i gdy się zebrali, rzekł do nich: Mężowie bracia! Nie uczyniłem nic przeciw narodowi i zwyczajom ojczystym, a jednak wydano mię w Jerozolimie jako więźnia w ręce Rzymian.
10.DĄBR.GR.1961A po upływie trzech dni zwołał on najprzedniejszych Żydów i gdy się zebrali, rzekł do nich: Bracia! Nie uczyniłem nic przeciwko narodowi i zwyczajom ojczystym, a jednak wydano mnie w Jerozolimie jako więźnia w ręce Rzymian.
11.TYSIĄCL.WYD5Po trzech dniach poprosił on do siebie najznakomitszych Żydów. A kiedy się zeszli, mówił do nich: Nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany zostałem jako więzień: z Jerozolimy w ręce Rzymian,
12.BRYTYJKAPo upływie trzech dni zwołał on przywódców Żydów, a gdy się zeszli, powiedział do nich: Mężowie bracia, nie uczyniłem nic przeciwko ludowi ani zwyczajom ojczystym, a jednak wydano, mnie w Jerozolimie jako więźnia w ręce Rzymian,
13.POZNAŃSKAPo trzech dniach zaprosił do siebie wpływowych Żydów, a gdy się zjawili, powiedział do nich: "Bracia! Chociaż nie uczyniłem nic złego memu narodowi ani nie występowałem przeciw zwyczajom ojczystym, to jednak wydano mnie z Jerozolimy, jako więźnia, w ręce Rzymian.
14.WARSZ.PRASKAPo trzech dniach zaprosił do siebie przywódców tamtejszych Żydów, a kiedy już wszyscy przyszli, powiedział do nich: Bracia, nie dopuściłem się niczego przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak zostałem wydany w Jerozolimie jako więzień w ręce Rzymian.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A po trzech dniach zdarzyło się, że Paweł zwołał do siebie przedniejszych Żydów, i gdy się zeszli, powiedział do nich: Mężowie, bracia, ja nie uczyniłem nic wrogiego ludowi lub ojczystym zwyczajom, lecz jako więzień z Jerozolimy, zostałem wydany w ręce Rzymian.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo trzech dniach Paweł zwołał przywódców żydowskich. Gdy się zeszli, powiedział: Drodzy bracia, w Jerozolimie wydano mnie w ręce Rzymian jako więźnia. Nie uczyniłem jednak nic przeciwko ludowi ani zwyczajom ojczystym.
17.TOR.PRZ.I stało się po trzech dniach, że Paweł zwołał do siebie przedniejszych Żydów. A gdy się zeszli, powiedział do nich: Mężowie bracia! Ja nie uczyniłem nic przeciwko ludowi i zwyczajom ojczystym, a jednak zostałem wydany jako więzień z Jerozolimy w ręce Rzymian,