« DzA 28:18 Dzieje Apostolskie 28:19 DzA 28:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale gdy się sprzeciwiali Judowie, musiałem odezwać się do Cesarza, nie żebym naród mój miał wczem oskarżać.
2.WUJEK.1923Lecz gdy się sprzeciwiali Żydowie, musiałem apellować do Cesarza, nie jakobych miał w czem naród mój oskarżyć.
3.RAKOW.NTLecz gdy temu na odpór byli Żydowie, przymuszony jestem odwoływać się do Cesarza; nie jakobych naród mój miał ocz oskarżyć.
4.GDAŃSKA.1881Lecz gdy się temu sprzeciwiali Żydowie, musiałem apelować do cesarza; nie żebym miał naród mój w czem oskarżać.
5.GDAŃSKA.2017Lecz gdy Żydzi się temu sprzeciwiali, musiałem odwołać się do cesarza, nie chcąc jednak w czymkolwiek oskarżać mego narodu.
6.JACZEWSKIŻydzi oparli się temu, i ja zmuszony byłem odwołać się do Cezara, nie dlatego, abym lud mój oskarżał, ale abym bronił samego siebie.
7.SZCZEPAŃSKIGdy jednak Żydzi się sprzeciwiali, zmuszony byłem odwołać się do cesarza, ale nie, jakobym miał w czem mój naród oskarżać.
8.MARIAWICIale gdy się temu sprzeciwiali Żydzi, musiałem się do cesarza odwołać, a nie dlatego żebym miał lud mój w czem oskarżać.
9.DĄBR.WUL.1973Ale że się Żydzi sprzeciwili, musiałem odwołać się do cesarza wcale nie w zamiarze oskarżania w czymkolwiek własnego narodu.
10.DĄBR.GR.1961Ale, że Żydzi sprzeciwili się, musiałem odwołać się do cesarza, wcale nie w zamiarze oskarżenia w czymkolwiek własnego narodu.
11.TYSIĄCL.WYD5Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem odwołać się do cezara - bynajmniej nie w zamiarze oskarżenia w czymkolwiek mojego narodu.
12.BRYTYJKALecz gdy się temu sprzeciwili Żydzi, musiałem odwołać się do cesarza, nie mając wszakże zamiaru oskarżać o cokolwiek mego narodu.
13.POZNAŃSKATemu jednak sprzeciwili się Żydzi, musiałem więc odwołać się do cesarza, nie mając oczywiście zamiaru oskarżać swego narodu.
14.WARSZ.PRASKALecz Żydzi bardzo stanowczo sprzeciwili się temu. Musiałem się więc odwołać do cesarza – nie zamierzając bynajmniej oskarżać o cokolwiek mojego narodu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Żydzi mówili przeciw mnie, więc musiałem odwołać się do cezara. Lecz nie jako ten, który ma jakoś oskarżać mój lud.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz gdy Żydzi sprzeciwili się temu, uznałem za konieczne odwołać się do cesarza. Nie chodzi jednak o to, że chcę o coś oskarżać mój naród.
17.TOR.PRZ.Lecz wobec sprzeciwu Judejczyków, zostałem zmuszony odwołać się do Cezara; nie żebym miał swój naród o coś oskarżać.