« DzA 28:19 Dzieje Apostolskie 28:20 DzA 28:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tej przeto przyczyny przyzwałem was (chcąc) widzieć i rozmówić się. Bo dla nadzieje Izraelowej łańcuchem tym jestem opasan.
2.WUJEK.1923Dla tej tedy przyczyny prosiłem, abych was ujrzał i z wami się rozmówił; albowiem dla nadzieje Izraelskiéj tym łańcuchem jestem związany.
3.RAKOW.NTDla tej tedy przyczyny wezwałem was, abych się z wami ujźrzał i rozmówił; abowiem dla nadzieje Izraelskiej łańcuchem tym obłożony jestem.
4.GDAŃSKA.1881Dla tej tedy przyczyny zwołałem was, abym się z wami ujrzał i rozmówił; albowiem dla nadziei ludu Izraelskiego tym łańcuchem jestem opasany.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego też zaprosiłem was, aby się z wami zobaczyć i porozmawiać, bo z powodu nadziei Izraela jestem związany tym łańcuchem.
6.JACZEWSKIPragnąłem przeto was widzieć i objaśnić was, że tylko z powodu nadziei Izraela w te kajdany zakuty jestem".
7.SZCZEPAŃSKIZ tej więc przyczyny zaprosiłem was, abym was mógł zobaczyć i porozmawiać; gdyż dla nadziei Izraela noszę ja te kajdany.
8.MARIAWICIDla tej tedy przyczyny prosiłem o to, żebym was mógł widzieć i do was mówić. Albowiem za nadzieję ludu Izraelskiego jestem oto tym łańcuchem związany.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego też zaprosiłem was, aby was ujrzeć i z wami pomówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego też zaprosiłem was, aby was zobaczyć i z wami pomówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego też zaprosiłem was, aby się z wami zobaczyć i rozmówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany.
12.BRYTYJKADlatego też zaprosiłem was, aby zobaczyć się z wami i porozmawiać, bo przecież z powodu nadziei Izraela dźwigam ten łańcuch.
13.POZNAŃSKADlatego też was zaprosiłem, by się z wami zobaczyć i porozmawiać, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany".
14.WARSZ.PRASKADlatego też chciałem was zobaczyć i porozmawiać z wami, bo przecież ja dźwigam moje kajdany z powodu nadziei, którymi żyje cały Izrael.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem zaprosiłem was z tego powodu, aby zobaczyć oraz to powiedzieć. Bo mam te kajdany na rękach ze względu na nadzieję Israela.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWłaśnie dlatego zaprosiłem was. Chciałem się z wami zobaczyć i porozmawiać, bo z powodu nadziei Izraela ciąży na mnie ten łańcuch.
17.TOR.PRZ.Z tego właśnie powodu poprosiłem was, aby zobaczyć się i porozmawiać; albowiem ze względu na nadzieję Izraela jestem opasany tym łańcuchem.