« DzA 28:23 Dzieje Apostolskie 28:24 DzA 28:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A niektórzy jednak przyzwalali namowam, a niektórzy niewierzyli.
2.WUJEK.1923A jedni wierzyli temu, co powiadał, a drudzy nie wierzyli.
3.RAKOW.NTA jednić zezwalali na to co mówił, a drudzy nie wierzyli.
4.GDAŃSKA.1881Tedy niektórzy uwierzyli temu, co mówił, a niektórzy nie uwierzyli.
5.GDAŃSKA.2017I niektórzy uwierzyli temu, co mówił, a inni nie uwierzyli.
6.JACZEWSKIJedni ze słuchaczów przyznawali mu słuszność, drudzy się opierali wywodom jego.
7.SZCZEPAŃSKIA jedni wierzyli temu co mówił, inni zaś nie wierzyli.
8.MARIAWICIA niektórzy uwierzyli temu, co Paweł powiadał; a drudzy zaś nie wierzyli.
9.DĄBR.WUL.1973I jedni uwierzyli temu, co powiadał, a inni nie wierzyli.
10.DĄBR.GR.1961I jedni uwierzyli temu, co głosił, a inni nie wierzyli.
11.TYSIĄCL.WYD5Jedni dali się przekonać do tego, co mówił, inni zaś nie wierzyli.
12.BRYTYJKAJedni dali się przekonać jego słowom, drudzy natomiast nie uwierzyli.
13.POZNAŃSKAJedni dali się przekonać jego słowom, a inni nie wierzyli.
14.WARSZ.PRASKAJedni poczuli się przekonani jego wywodami, ale drudzy nie wierzyli.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem jedni byli przekonywani tym, co było mówione, zaś inni nie byli przekonani.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJedni dawali przekonać się przez to, co mówił. Drudzy natomiast nie wierzyli.
17.TOR.PRZ.I jedni wprawdzie zostali przekonani o tym, co mówił, inni natomiast nie wierzyli.