« DzA 28:25 Dzieje Apostolskie 28:26 DzA 28:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówiąc: Idź do ludu tego i rzecz: słuchem usłyszycie, a nie zrozumiecie, i patrząc patrzyć będziecie, a nie ujrzycie.
2.WUJEK.1923Mówiąc: Idź do ludu tego, a mów do nich: Uchem usłyszycie, a nie zrozumiecie, a widząc widzieć będziecie, a nie ujrzycie.
3.RAKOW.NTMówiąc: Idź do ludu tego, a powiedz: Słuchem usłyszycie, a nie zrozumiecie; a patrząc patrzyć będziecie, a nie ujźrzycie;
4.GDAŃSKA.1881Mówiąc: Idź do tego ludu, a mów: Słuchem słuchać będziecie, ale nie zrozumiecie, a widząc widzieć będziecie, ale nic nie ujrzycie;
5.GDAŃSKA.2017Idź do tego ludu i mów: Słuchając, będziecie słyszeć, ale nie zrozumiecie, i patrząc, będziecie widzieć, ale nie zobaczycie.
6.JACZEWSKIPójdziesz do ludu tego i rzeczesz doń: Słuchać mnie będziecie, ale nie zrozumiecie mnie; będziecie patrzeć, ale nie zobaczycie.
7.SZCZEPAŃSKImówiąc: »Idź do tego ludu i mów do nich: Uchem będziecie słuchać, a nie zrozumiecie, okiem będziecie patrzeć, a nie zobaczycie.
8.MARIAWICImówiąc: Idź do ludu tego i powiedz mu: Uszyma będziecie słuchać, a nie będziecie rozumieć; i widząc będziecie widzieć, a nie ujrzycie.
9.DĄBR.WUL.1973Idź do tego ludu, a mów do nich: Uchem posłyszycie, a nie zrozumiecie, i okiem patrzeć będziecie, a nie dojrzycie.
10.DĄBR.GR.1961Idź do tego ludu, a mów (do nich): Uchem posłyszycie, a nie zrozumiecie, i okiem patrzeć będziecie, a nie dojrzycie.
11.TYSIĄCL.WYD5Idź do tego ludu i powiedz: Usłyszycie dobrze, ale nie zrozumiecie, i dobrze będziecie patrzeć, a nie zobaczycie.
12.BRYTYJKAMówiąc:Idź do ludu tego i mów: Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli; Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie.
13.POZNAŃSKA»Idź do ludu tego i mów: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Będziecie patrzeć, a nie zobaczycie.
14.WARSZ.PRASKAPójdziesz do tych ludzi i powiesz im tak: Będziecie słyszeć, ale [nic] nie zrozumiecie; będziecie patrzeć, ale [nic] nie zobaczycie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.mówiąc: Idź do tego ludu i powiedz: Słuchem będziecie słuchać i nie zrozumiecie; patrząc będziecie widzieć, a nie ujrzycie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMam na myśli te słowa: Idź i powiedz do tego ludu: Będziecie się wsłuchiwać, lecz nie zrozumiecie; będziecie się wpatrywać, lecz nie zobaczycie.
17.TOR.PRZ.Mówiąc: Idź do tego ludu i powiedz: Słuchając będziecie słyszeć, a nie zrozumiecie, i patrząc będziecie widzieć, a nie ujrzycie;