« DzA 7:24 Dzieje Apostolskie 7:25 DzA 7:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mnimał aby rozumieli bracia jego, że Bóg przez rękę jego daje im zbawienie, lecz oni nie rozumieli.
2.WUJEK.1923A mniemał, żeby rozumieli bracia, że Bóg daje im wybawienie przez rękę jego; lecz oni nie rozumieli.
3.RAKOW.NTA mniemał żeby rozumieli bracia jego, iż Bóg przez rękę jego daje im wybawienie. Lecz oni tego nie rozumieli.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem mniemał, że bracia jego rozumieją, że Bóg przez rękę jego daje im wybawienie; lecz oni tego nie rozumieli.
5.GDAŃSKA.2017Sądził bowiem, że jego bracia zrozumieją, że Bóg przez jego ręce daje im wybawienie. Lecz oni nie zrozumieli.
6.JACZEWSKIMniemał on, iż zrozumieją to bracia, że przezeń Bóg ich z tej niewoli wybawić pragnie, ale omylił się.
7.SZCZEPAŃSKISądził przy tem, że bracia jego rozumieją, iż przez jego ręce Bóg ich wyzwala; ale oni nie rozumieli.
8.DĄBR.WUL.1973A sądził, że bracia jego zrozumieją, iż Bóg przez ręce jego daje im wybawienie, ale oni nie zrozumieli.
9.DĄBR.GR.1961Sądził, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez ręce jego daje im wybawienie, ale oni nie zrozumieli.
10.TYSIĄCL.WYD5Sądził, że bracia jego zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, lecz oni nie zrozumieli.
11.BRYTYJKASądził zaś, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, ale oni nie zrozumieli.
12.POZNAŃSKASądził bowiem, że znajdzie zrozumienie u swoich rodaków, że przez niego Bóg chce ich wybawić. Oni jednak nie zrozumieli go.
13.WARSZ.PRASKABył przekonany, że jego bracia domyślają się, iż przez jego ręce Bóg zsyła im zbawienie. Ale oni tego nie zrozumieli wcale.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Sądził, iż jego bracia zrozumieją, że Bóg przez jego rękę daje im wyzwolenie ale nie rozumieli.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSądził, że jego bracia zrozumieją, iż Bóg za jego pośrednictwem zsyła im ratunek - oni jednak nie zrozumieli.
16.TOR.NOWE.PRZ.Sądził bowiem, że jego bracia zrozumieją, że Bóg przez jego rękę daje im wybawienie; lecz oni nie zrozumieli.