« Rzym 10:2 List do Rzymian 10:3 Rzym 10:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nieznający sprawiedliwości Bożej, a swoję sprawiedliwość szukając ustawić, sprawiedliwości Bożej niepoddali się.
2.WUJEK.1923Bo sprawiedliwości Bożéj nie znając, a chcąc swoje postawić, sprawiedliwości Bożéj nie są poddani.
3.RAKOW.NTBo nie znając onej Bożej sprawiedliwości, a szukając jakoby własną sprawiedliwość wystawili, onej sprawiedliwości Bożej nie są poddani.
4.GDAŃSKA.1881Bo nie znając sprawiedliwości Bożej, a chcąc własną sprawiedliwość wystawić, sprawiedliwości Bożej nie byli poddani.
5.GDAŃSKA.2017Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, a chcąc ustanowić własną sprawiedliwość, nie poddali się sprawiedliwości Boga.
6.JACZEWSKINie rozumiejąc oni prawa Bożego i według upodobania swego tłumacząc je, usprawiedliwienia przed Bogiem znaleść nie zdołają.
7.SYMONNie znając sprawiedliwości Bożej, i usiłując postawić natomiast swoją własną, nie poddali się sprawiedliwości.
8.DĄBR.WUL.1973Bo nie znając sprawiedliwości Bożej, a starając się ustanowić własną, nie są podlegli sprawiedliwości Bożej.
9.DĄBR.GR.1961Bo nie znając sprawiedliwości Bożej, a starając się ustanowić własną, nie są podlegli sprawiedliwości Bożej.
10.TYSIĄCL.WYD5Albowiem nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga, i uporczywie trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga.
11.BRYTYJKABo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu.
12.POZNAŃSKAPonieważ nie poznali Bożej sprawiedliwości i usiłowali własną ustanowić, więc nie poddali się sprawiedliwości Bożej.
13.WARSZ.PRASKAOto odrzuciwszy sprawiedliwość Bożą, próbują na jej miejsce wprowadzić własną sprawiedliwość, nie poddając się sprawiedliwości Bożej.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż nie znając sprawiedliwości Boga oraz pragnąc własną sprawiedliwość utwierdzić nie poddali się sprawiedliwości Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNieświadomi, na czym polega sprawiedliwość Boża, skupieni na stanowieniu własnej, nie podporządkowali się sprawiedliwości Bożej.
16.TOR.NOWE.PRZ.Nie znając bowiem sprawiedliwości Bożej, a szukając ustanowienia własnej sprawiedliwości, nie podporządkowali się Bożej sprawiedliwości.