« Rzym 10:3 List do Rzymian 10:4 Rzym 10:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo koniec zakonu Christus do sprawiedliwości wszelkiemu wierzącemu.
2.WUJEK.1923Bo Chrystus koniec zakonu ku sprawiedliwości wszelkiemu wierzącemu.
3.RAKOW.NTKoniec bowiem zakonu jest Christus, ku sprawiedliwości wszelkiemu wierzącemu.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem koniec zakonu jest Chrystus ku sprawiedliwości każdemu wierzącemu.
5.GDAŃSKA.2017Końcem bowiem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego, kto wierzy.
6.JACZEWSKINie zrozumieli oni tego, że wszystkiem, ku czemu zakon zmierza, jest Chrystus, który usprawiedliwia wierzących.
7.SYMONBo końcem zakonu jest Chrystus, ku sprawiedliwości dla każdego wierzącego.
8.DĄBR.WUL.1973Celem bowiem Zakonu jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego wierzącego.
9.DĄBR.GR.1961Celem bowiem Zakonu jest Chrystus dla usprawiedliwienia każdego wierzącego.
10.TYSIĄCL.WYD5A przecież kresem Prawa jest Chrystus, który przynosi usprawiedliwienie każdemu, kto wierzy.
11.BRYTYJKAAlbowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy.
12.POZNAŃSKAKresem bowiem Prawa jest Chrystus. On wiedzie do sprawiedliwości - każdego, kto przyjmuje wiarę.
13.WARSZ.PRASKAA przecież celem Prawa jest Chrystus [dający] usprawiedliwienie każdemu, kto wierzy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ należnością Prawa jest Chrystus, ku sprawiedliwości każdego wierzącego.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTymczasem końcem Prawa jest Chrystus, by sprawiedliwość zyskiwał ten, który wierzy.
16.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem końcem Prawa jest Chrystus, aby uznać za sprawiedliwego każdego wierzącego.