« Rzym 13:9 List do Rzymian 13:10 Rzym 13:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Miłość bliźniemu złego nie działa, zupełność przeto zakonu miłość.
2.WUJEK.1923Miłość bliźniego złego nie czyni: wypełnienie tedy zakonu jest miłość.
3.RAKOW.NTMiłość bliźniemu złego nie czyni. Wypełnienie tedy zakonu jest ona miłość.
4.GDAŃSKA.1881Miłość bliźniemu złości nie wyrządza; a tak wypełnieniem zakonu jest miłość.
5.GDAŃSKA.2017Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Tak więc wypełnieniem prawa jest miłość.
6.JACZEWSKIKto miłuje bliźniego, ten mu źle nie czyni. Miłość jest wypełnieniem prawa.
7.SYMONMiłość bliźniemu złego nie wyrządza: wypełnieniem tedy zakonu jest miłość.
8.MARIAWICIMiłość bliźniego nie czyni nic złego. Wypełnieniem tedy Zakonu jest miłość.
9.DĄBR.WUL.1973Miłość bliźniego złego nie wyrządza, a pełnią Zakonu jest miłość.
10.DĄBR.GR.1961Miłość bliźniego złego nie wyrządza, a pełnią Zakonu jest miłość.
11.TYSIĄCL.WYD5Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.
12.BRYTYJKAMiłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość.
13.POZNAŃSKAMiłość nie wyrządza zła drugiemu człowiekowi. Miłość więc jest wypełnieniem Prawa.
14.WARSZ.PRASKAKto miłuje, nie uczyni żadnej krzywdy bliźniemu. Tak więc praktykując miłość, wypełnia się wszystko, co nakazuje Prawo.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Miłość nie czyni złego bliskiemu; więc wypełnieniem Prawa jest miłość.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMiłość nie wyrządza zła bliźniemu, toteż jest ona wypełnieniem Prawa.
17.TOR.PRZ.2023Miłość nie czyni bliźniemu nic złego; wypełnieniem więc Prawa jest miłość.