« Rzym 13:11 List do Rzymian 13:12 Rzym 13:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Noc przeszła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy przeto sprawy ciemności a przyobleczmy zbroję światła, jakobychmy wdzień ućciwie chodzili.
2.WUJEK.1923Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmyź tedy uczynki ciemności a obleczmy się w zbroję światłości.
3.RAKOW.NTNoc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmysz tedy uczynki ciemności, a odziejmy się w zbroję światłości.
4.GDAŃSKA.1881Noc przeminęła, a dzień się przybliżył; odrzućmyż tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości.
5.GDAŃSKA.2017Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości.
6.JACZEWSKINoc już przeminęła, a dzień się rozpoczął: odrzućmy przeto dzieła ciemności, a przywdziejmy na się zbroję światła.
7.SYMONNoc ustępuje, a dzień się przybliża. Odrzućmyż tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości.
8.MARIAWICINoc przeszła, a dzień się przybliżył. Odrzućmyż już tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję Światłości.
9.DĄBR.WUL.1973Noc już minęła i przybliżył się dzień. Odrzućmyż tedy uczynki ciemności i przywdziejmy zbroję światła.
10.DĄBR.GR.1961Noc już daleko się posunęła i przybliżył się dzień. Odrzućmyż więc uczynki ciemności i przywdziejmy zbroję światła.
11.TYSIĄCL.WYD5Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła!
12.BRYTYJKANoc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości.
13.POZNAŃSKANoc przeminęła, nastał dzień. Odrzućmy więc dzieła należące do ciemności, a weźmy broń światłości.
14.WARSZ.PRASKANoc już minęła i rozpoczyna się dzień. Przestańmy zatem czynić to, co zwykło się czynić w ciemnościach, a uzbrójmy się w to, co umożliwia dokonywanie uczynków światłości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Noc posunęła się naprzód, zaś dzień się zbliżył; zatem odrzućmy uczynki ciemności, a odziejmy się zbroją światła.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNoc przeminęła - i dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a włóżmy na siebie zbroję światła.
17.TOR.PRZ.Noc posunęła się naprzód, a dzień się przybliżył; odłóżmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości.