« Rzym 13:12 List do Rzymian 13:13 Rzym 13:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie łakociami i pijaństwy, nie legowiski, i gamracyjami, nie rostyrkami i zawiścią.
2.WUJEK.1923Jako w dnie uczciwie chodźmy, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w łożach i niewstydliwościach, nie w zwadzie i w zazdrości.
3.RAKOW.NTJako we dnie przystojnie chodźmy, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w łożach, i w rospustnościach, nie w swarze ani w zazdrości.
4.GDAŃSKA.1881Chodźmy uczciwie jako we dnie, nie w biesiadach i w pijaństwach, nie we wszeteczeństwach i rozpustach, nie w poswarkach ani w zazdrości;
5.GDAŃSKA.2017Postępujmy uczciwie, jak za dnia, nie w hulankach i pijaństwach, nie w rozwiązłości i rozpustach, nie w sporach ani w zazdrości.
6.JACZEWSKIJako podczas dnia, chodźmy uczciwie; nie oddawajmy się obżarstwu i opilstwu, ani ospalstwu, ani nieczystości, ani pieniactwu, ani gniewowi;
7.SYMONJak we dnie uczciwie chodźmy: nie w ucztach i pijaństwach, nie w rozpuście i wszeteczeństwie, nie w zwadzie i w zazdrości:
8.MARIAWICIJak we dnie, tak uczciwie postępujmy. Nie w obżarstwach, nie w pijaństwach, nie w bezwstydzie i wszeteczeństwach, nie w zwadach i zawiści,
9.DĄBR.WUL.1973Jako w świetle dnia postępujmyż szlachetnie, nie w ucztach i pijaństwie, nie w rozpuście i wszeteczeństwie, nie w zwadzie i zazdrości.
10.DĄBR.GR.1961Jako w świetle dnia postępujmy z godnością, nie w ucztach i pijaństwie, nie w rozpuście i rozwiązłości, nie w zwadzie i zazdrości.
11.TYSIĄCL.WYD5Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości.
12.BRYTYJKAPostępujmy przystojnie jak zadnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości;
13.POZNAŃSKAPostępujmy szlachetnie jak w ciągu dnia, nie bierzmy udziału w hulankach i pijaństwie, w rozpuście i wyuzdaniu, w kłótni i zawiści.
14.WARSZ.PRASKAPostępujmy uczciwie, tak jak zwykło się postępować za dnia. Unikajmy rozpusty i pijaństwa, wszelkiej rozwiązłości i różnych występków, kłótni i zazdrości.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zacznijmy chodzić godnie, jak w czasie dnia; nie w hulankach, pijaństwach, nie w rozwiązłościach i zuchwałościach, nie w sporach i zazdrości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPostępujmy godnie, jak za dnia. Odrzućcie hulanki i libacje, rozpustę i rozwiązłość, kłótnię oraz zazdrość.
17.TOR.PRZ.2023Chodźmy godnie jak za dnia, nie w hulankach i pijaństwach, nie w rozwiązłości i rozpustach, nie w kłótni i zazdrości.