« Rzym 13:3 List do Rzymian 13:4 Rzym 13:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(13:4b) Bo Boży sługa jest tobie na dobre. Lecz jeśli źle czynisz, bój się; bo nie próżno miecza nosi; bo Boży sługa jest, pomściciel na gniew złe działającemu.
2.WUJEK.1923Albowiem jest sługą Bożym tobie ku dobremu. Lecz jeźli uczynisz co złego, bój się; bo nie bez przyczyny miecz nosi, albowiem jest sługą Bożym: mścicielem ku gniewu temu, który złość czyni.
3.RAKOW.NTAbowiem Bożym sługą jest tobie ku dobremu. Ale jeślibyś co jest złego uczynił, bój się; Bo nie darmo miecz nosi. Abowiem Bożym sługą jest, mścicielem ku gniewu przeciw onemu, który złe czyni.
4.GDAŃSKA.1881Bożym bowiem jest sługą tobie ku dobremu. Ale jeźli uczynisz, co jest złego, bój się; boć nie darmo miecz nosi, gdyż jest sługą Bożym, mszczącym się w gniewie nad czyniącym, co jest złego.
5.GDAŃSKA.2017Jest bowiem sługą Boga dla twojego dobra. Ale jeśli czynisz zło, bój się, bo nie na próżno nosi miecz, gdyż jest sługą Boga, mszczącym się w gniewie nad tym, który czyni zło.
6.JACZEWSKIKsiąże jest sługą Bożym dla pożytku twego. Ale gdy źle czynisz, obawiaj się, bo nie darmo miecz on nosi; jest on sługą Bożym i mści się nad tym, kto czyni źle.
7.SYMONJest bowiem dla ciebie sługą Bożym ku dobremu. Lecz jeśli czynisz złe, bój się: bo nie napróżno miecz nosi: jest wszak sługą Bożym, mścicielem dla karania tych, którzy czynią złe.
8.MARIAWICIAlbowiem jest on służebnikiem Bożym dla twego dobra. Lecz jeśli będziesz źle czynił, bój się, bo nie napróżno miecz nosi. Albowiem jest służebnikiem Bożym, który się mści, na ukaranie tego, kto źle czyni.
9.DĄBR.WUL.1973Jest bowiem dla ciebie sługą Bożym ku dobremu. Jeślibyś jednak źle czynił, lękaj się, nie bez powodu bowiem miecz nosi: wszak jest sługą Bożym i mścicielem zagniewanym na tego, który źle czyni.
10.DĄBR.GR.1961Jest bowiem dla ciebie sługą Bożym ku dobremu. Gdybyś jednak źle czynił, lękaj się, nie bez powodu bowiem miecz nosi: wszak jest sługą Bożym i mścicielem zagniewanym na tego, który źle czyni.
11.TYSIĄCL.WYD5Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzania sprawiedliwej kary temu, który czyni źle.
12.BRYTYJKAJest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle.
13.POZNAŃSKAJest ona bowiem sługą Boga dla twego dobra. A jeśli popełniasz zło, lękaj się, bo nie na próżno nosi ona miecz. Jest bowiem sługą Boga wymierzającego karę temu, kto źle czyni.
14.WARSZ.PRASKAWładza pozostaje bowiem na usługach Boga dla dobra twojego. Lecz jeśli dopuszczasz się zła, powinieneś lękać się władzy! Nie na darmo bowiem przysługuje jej prawo wymierzania kary. Pozostając na usługach Boga, objawia Jego słuszne zagniewanie na tych, którzy źle czynią.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.gdyż jest sługą Boga, tobie ku dobremu. Zaś jeślibyś czynił zło bój się; wszak nie na próżno nosi miecz. Ponieważ jest sługą Boga, co tego, kto czyni zło karci aż do zapalczywości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWładza bowiem jest na służbie u Boga, dla twojego dobra. Jeśli jednak czynisz źle, uważaj, bo nie na darmo nosi miecz. Jest przecież Bożym narzędziem, karzącym w gniewie tego, kto popełnia zło.
17.TOR.PRZ.Bowiem jest sługą Boga tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz zło, bój się; bo nie bez powodu nosi miecz, gdyż jest sługą Boga, który karze w gniewie tego, który czyni źle.