« Rzym 13:4 List do Rzymian 13:5 Rzym 13:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto potrzeba poddawać się nie jedno dla gniewu, ale i dla sumnienia.
2.WUJEK.1923Przetóż z potrzeby bądźcie poddani, nie tylko dla gniewu, ale téż dla sumnienia.
3.RAKOW.NTPrzeto potrzeba się poddać, nie tylko dla gniewu, ale też dla sumnienia.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż trzeba być poddanym nie tylko dla gniewu, ale i dla sumienia.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego trzeba być poddanym nie tylko z powodu gniewu, ale i ze względu na sumienie.
6.JACZEWSKIKoniecznie przeto ulegajcie władzy, nie tylko aby uniknąć jej gniewu, ale i z wewnętrznego przekonania o potrzebie posłuszeństwa.
7.SYMONPrzetoż z obowiązku bądźcie poddani: nietylko dla kary, ale też w sumieniu.
8.MARIAWICIPrzetoż z powinności bądźcie posłuszni, nietylko uchodząc przed gniewem, ale też i dla sumienia.
9.DĄBR.WUL.1973Przeto z obowiązku bądźcie poddani nie tylko dla kary, ale też w sumieniu.
10.DĄBR.GR.1961Przeto trzeba być posłusznym, nie tylko z obawy kary, ale też w sumieniu.
11.TYSIĄCL.WYD5Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie.
12.BRYTYJKAPrzeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie.
13.POZNAŃSKADlatego koniecznie trzeba być uległym nie tylko z obawy przed karą, lecz też ze względu na sumienie.
14.WARSZ.PRASKATak więc władzom należy ulegać nie tylko po to, aby uniknąć gniewu Bożego, lecz także, by być w zgodzie z własnym sumieniem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego trzeba się podporządkować, nie tylko z powodu zapalczywości, ale także z powodu sumienia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITStąd należy się jej podporządkowywać, nie tylko ze względu na gniew, ale także ze względu na sumienie.
17.TOR.PRZ.2023Dlatego koniecznie trzeba być jej poddanym, nie tylko z powodu gniewu, lecz także z powodu sumienia.