« Rzym 14:11 List do Rzymian 14:12 Rzym 14:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Atoli przeto każdy z nas o sobie da liczbę Bogu.
2.WUJEK.1923Przeto każdy z nas za się liczbę da Bogu.
3.RAKOW.NTPrzeto tedy każdy z nas za się liczbę da Bogu.
4.GDAŃSKA.1881A przeto każdy z nas sam za się odda rachunek Bogu.
5.GDAŃSKA.2017Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu.
6.JACZEWSKIPrzeto każdy z nas za siebie zda sprawę Bogu.
7.SYMONPrzeto każdy z nas za siebie liczbę da Bogu.
8.MARIAWICI– A tak każdy z nas sam za siebie będzie zdawał liczbę przed Bogiem.
9.DĄBR.WUL.1973Przeto każdy z nas z samego siebie zda sprawę Panu.
10.DĄBR.GR.1961Przeto każdy z nas z samego siebie zda sprawę Bogu.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu.
12.BRYTYJKATak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu.
13.POZNAŃSKAKażdy więc z nas będzie przed Bogiem odpowiadał za siebie.
14.WARSZ.PRASKATak więc każdy z nas za siebie samego będzie odpowiadał przed Bogiem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem więc, każdy z naszych, zda rachunek Bogu za samego siebie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA zatem każdy z nas za samego siebie zda sprawę przed Bogiem.
17.TOR.PRZ.2023Dlatego więc każdy z nas zda z samego siebie sprawę Bogu.