« Rzym 14:12 List do Rzymian 14:13 Rzym 14:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto na potym nie sądźmy jeden drugiego; ale to radniej sądźcie, żeby nie kłaść obrażenia bratu albo zawady.
2.WUJEK.1923A tak daléj nie sądźmy jedni drugich; ale raczej to postanówcie, żebyście nie dawali obrażenia albo zgorszenia bratu.
3.RAKOW.NTWięcej tedy jedni drugich nie sądźmy; ale to sądźcie raczej, abyście nie położyli obrażenia bratu, abo zgorszenia.
4.GDAŃSKA.1881A tak już nie sądźmy jedni drugich; ale raczej to rozsądzajcie, abyście nie kładli obrażenia, ani dawali zgorszenia bratu.
5.GDAŃSKA.2017A tak już nie osądzajmy jedni drugich, ale raczej uważajcie na to, aby nie dawać bratu powodu do potknięcia się lub upadku.
6.JACZEWSKINie potępiajcie się przeto wzajemnie, raczej pamiętajcie o tem, abyście braciom nie dawali zgorszenia.
7.SYMONA tak nie sądźmy już jedni drugich: ale to raczej rozstrząsajcie, abyście nie kładli kamienia obrazy, lub nie dawali zgorszenia bratu.
8.MARIAWICIPrzetoż nie sądźmy już więcej jeden drugiego, ale to raczej postanówcie, abyście nie dawali bratu okazyi do upadku albo zgorszenia.
9.DĄBR.WUL.1973Tedy więcej już nie sądźmy jedni drugich, ale roztrząsajcie raczej to, abyście nie byli dla brata waszego obrazą albo zgorszeniem.
10.DĄBR.GR.1961Tedy już nie sądźmy jedni drugich, ale roztrząsajcie raczej to, abyście nie byli dla waszego brata obrazą albo zgorszeniem.
11.TYSIĄCL.WYD5Przestańmy więc wyrokować jedni o drugich. A raczej tak osądźcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia.
12.BRYTYJKAPrzeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia.
13.POZNAŃSKAA więc już nie osądzajmy się wzajemnie, lecz raczej uważajmy, aby nie dawać bratu okazji do grzechu lub zgorszenia.
14.WARSZ.PRASKAPrzestańmy przeto osądzać jedni drugich. Postanówcie sobie raczej nie czynić niczego takiego, co by braciom waszym dawało sposobność do upadku lub zgorszenia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego nie sądźmy już jedni drugich; ale raczej to postanówcie, by nie sprawiać bratu obrazy lub zgorszenia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzestańmy się więc osądzać! Raczej zastanówmy się, jak nie dawać bratu powodu do potknięcia lub wywołania skandalu.
17.TOR.PRZ.Już więcej nie osądzajmy jedni drugich; ale raczej rozsądźmy to , aby nie kłaść przed bratem powodu do potknięcia lub zgorszenia.