« Rzym 14:19 List do Rzymian 14:20 Rzym 14:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie rozruszaj dla jedła sprawy Bożej. Wszytkoć jednak jest czysto, ale źle człowiekowi przez obrażenie jedzącemu.
2.WUJEK.1923Dla pokarmu nie psuj sprawy Bożéj. Wszystko w prawdzie jest czyste; ale źle jest człowiekowi, który je z obrażeniem.
3.RAKOW.NTDla pokarmu nie psuj uczynku Bożego. Wszytkieć rzeczy czyste; ale źle jest człowiekowi który z obrażeniem je.
4.GDAŃSKA.1881Dla pokarmu nie psuj sprawy Bożej. Wszystkoć wprawdzie jest czyste; ale złe jest człowiekowi, który je z obrażeniem.
5.GDAŃSKA.2017Z powodu pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złe dla człowieka, który je ze zgorszeniem.
6.JACZEWSKIDla potrawy nie psuj dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste: - ale źle czyni ten, kto jedząc, daje zgorszenie.
7.SYMONDla pokarmu nie burz dzieła Bożego. Wprawdzie wszystko jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który jedząc daje zgorszenie.
8.MARIAWICINie psuj dla pokarmu sprawy Bożej. Aczkolwiek bowiem wszystkie rzeczy są czyste, to jednak niedobra jest rzecz człowiekowi, jeśli czego pożywa ze zgorszeniem.
9.DĄBR.WUL.1973Z powodu pokarmu nie rujnuj dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale złem jest dla człowieka, który jedząc daje zgorszenie.
10.DĄBR.GR.1961Z powodu pokarmu nie rujnuj dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale złem jest dla człowieka, który jedząc daje zgorszenie.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie burz dzieła Bożego ze względu na pokarmy. Wprawdzie każda rzecz jest czysta, stałaby się jednak zła, jeśliby człowiek, spożywając ją, dawał przez to zgorszenie.
12.BRYTYJKADla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie.
13.POZNAŃSKANie unicestwiaj dzieła Bożego ze względu na pokarm. Wszystko jest czyste, ale złe jest dla tego człowieka, który w sposób grzeszny spożywa.
14.WARSZ.PRASKATwoją postawą wobec pokarmów nie możesz niszczyć [zbawczego] dzieła Bożego. To prawda, że można jeść wszystko, ale nie jest dobrze, jeśli przez to, że ja jem wszystko, brat mój dopuszcza się grzechu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ze względu na pokarm nie obalaj dzieła Boga. Wprawdzie wszystko jest czyste, ale nieszczęsne dla człowieka, który je pośród zgorszenia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZ powodu pokarmu nie burz Bożego dzieła. Wprawdzie wszystko jest czyste, źle jednak, jeśli ktoś przez to, co je, doprowadza innych do upadku.
17.TOR.PRZ.Ze względu na pokarm nie niszcz dzieła Boga. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale jest złe dla człowieka, który przez jedzenie powoduje czyjeś potknięcie.