« Rzym 2:25 List do Rzymian 2:26 Rzym 2:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli przeto napłetek usprawiedliwienia zakonu ustrzeże, izali (on) jego napłetek, nie będzie policzon za obrzezanie?
2.WUJEK.1923Jeźli tedy odrzezek chowa sprawiedliwości zakonne, azaż jego odrzezek nie będzie poczytan za obrzezanie?
3.RAKOW.NTJeśliby tedy nieobrzeska praw zakonnych strzegła, azaż nieobrzeska jego za obrzeskę nie będzie poczytana?
4.GDAŃSKA.1881Jeźliby tedy nieobrzezka przestrzegała praw zakonnych, azaż jego nieobrzezka nie będzie przyczyną za obrzezkę?
5.GDAŃSKA.2017Jeśli więc nieobrzezany przestrzega przepisów prawa, czyż jego nieobrzezanie nie będzie uznane za obrzezanie?
6.JACZEWSKIjak znów z drugiej strony, gdy kto nie jest żydem, a zachowuje prawo: to tak jest dobry, jak żyd prawdziwy.
7.SYMONJeżeli tedy ten, kto nie jest obrzezany, chowa przykazania zakonu, nieobrzezanie jego czyż nie będzie mu poczytane za obrzezanie?
8.MARIAWICIPrzeto też, jeśliby nieobrzezany sprawiedliwości Zakonu przestrzegał, to izali nieobrzezanie jego nie będzie mu poczytane za obrzezanie?
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli tedy ten, który nie jest obrzezany, zachowuje postanowienia Zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie będzie mu poczytane za obrzezanie?
10.DĄBR.GR.1961Jeżeli więc ten, kto nie jest obrzezany, zachowuje postanowienia Zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie będzie mu poczytane za obrzezanie?
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli zaś nieobrzezany zachowuje przepisy Prawa, to czyż jego brak obrzezania nie będzie mu oceniony na równi z obrzezaniem?
12.BRYTYJKAJeśli więc ten, który nie ma obrzezania, zachowuje przykazania zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie będzie po czytane za obrzezanie?
13.POZNAŃSKAJeśli więc poganin kieruje się sprawiedliwością nakazaną przez Prawo, to czyż jego nieobrzezanie nie będzie uznane za równe obrzezaniu?
14.WARSZ.PRASKAJeżeli zaś nie obrzezany zachowuje przepisy Prawa, to to, że jest nie obrzezany, czyż nie będzie mu poczytane za samo obrzezanie?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem jeśli nieobrzezany by przestrzegał przepisów Prawa, czyż jego nieobrzezanie nie będzie liczone ku obrzezaniu?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli z kolei nieobrzezani strzegą słusznych wymogów Prawa, to czy przy swym braku obrzezania nie zostaną potraktowani jako ci, którzy zostali mu poddani?
17.TOR.PRZ.2023Jeżeli więc nieobrzezany przestrzega sprawiedliwości Prawa, czy jego nieobrzezanie nie będzie policzone za obrzezanie?